NYHEDER 27. SEP 2023 KL. 11:48

Trafikstyrelsen gør opmærksom på nye tekniske krav til jernbanerne i EU

Af: kollektivtrafik

"Læs op på de nye tekniske krav til jernbanerne i EU". Sådan lyder det fra Trafikstyrelsen, der opfordrer jernbaneaktørerne til at sætte sig ind i EU's nye tekniske specifikationer på jernbaneområdet, der træder i kraft torsdag i denne uge


EU ændrer torsdag i denne uge på en række tekniske specifikationer - også kaldet TSI'er - der skal sikre en større interoperabilitet mellem de europæiske jernbaner.

Ifølge kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison, er det vigtigt, at jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne i Danmark sætter sig godt ind i de nye TSI’er.

- Der er tale om en lang række ændringer, der kan have væsentlig betydning for, hvilke tekniske krav man selv skal leve op eller skal stille til leverandører inden for områder som for eksempel infrastruktur, togvogne og trafikstyring. Derfor kan vi kun opfordre til, at man læser grundigt op på de nye TSI’er og kontakter os i Trafikstyrelsen, hvis der behov for at afklare noget, påpeger Laura Meyer Harrison.


De ændrede Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet på jernbaneområdet er oversat og optrykt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft torsdag 28. september 2023.

Interesserede kan se alle ændringerne i Eur-Lex her:

 Tog og jernbaner