NYHEDER 28. JUN 2021 KL. 11:24

Transportministeriet har lagt aftale om infrastruktur for over 160 milliarder kroner på nettet

Af: kollektivtrafik

Den aftale om infrastruktur-investeringer, som S-Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige, er tilgængelig på Transportministeriets web-side


Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:


  • Over 86 milliarder kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 milliarder kroner  i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København
  • Cirka 64 milliarder kroner  til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.
  • Omtrent 11 milliarder kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.
  • 3 milliarder kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.
  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene


Forslagene skal blandt andet mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner peger partierne på, at Infrastrukturplan 2035 i sig selv er CO2-neutral.


Interesserede kan læse:

"Aftale om Infrastrukturplan 2035" her:

Bilag til aftaletekst - Projektoversigt - klik her:

Bilag til aftaletekst - Økonomioversigt - klik her:

Infrastruktur