NYHEDER 28. JAN 2020 KL. 16:44

Undersøgelse ser på BRT-løsning Østbanen på Sjælland

Af: kollektivtrafik

Transportminister Benny Engelbrecht (S) og formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), er enige om at sætte gang i en undersøgelse, der skal skitsere muligheden for etablere en grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé. Undersøgelsen skal supplere regionens igangværende projektforberedelse af en sporrenovering af Østbanen


En højklasset, grøn regional BRT-løsning - hvor lange og flerledede busser kører i eget tracé og på det eksisterende vejnet - kan være en mulighed for at holde servicen oppe og måske forbedre den for passagerer på Østbanen mellem Køge st. og henholdsvis Fakse Ladeplads og Rødvig. Østbanen er slidt ned, så togene i dag må køre med nedsat hastighed med dårligere service til følge. Der til kommer at Region Sjælland mangler penge til selv at stå for renovering af strækningen.

Udover større fleksibilitet forventes driften af en BRT-løsning at være billigere end normal jernbanedrift, selvom serviceniveauet (antal afgange, komfort og hastighed) bliver opretholdt. Perspektivet er derfor, at der på Østbanen kan blive frigjort et betydeligt økonomisk råderum med en grøn regional BRT-løsning, som kan dække anlægsudgifterne.

Med en BRT-løsning kan man også uden større anlægsinvesteringer forlænge linien fra Køge st. til Køge Campus eller Køge Nord st.

- Koblingen mellem ny teknologi inden for førerløs drift af busser og klimavenlige elbusser giver nye spændende perspektiver på den kollektive trafik i Danmark. Derfor er jeg glad for, at Region Sjælland og mit ministerium er gået sammen om at se på den her løsning, som tegner til at kunne give høj kvalitet, være billig og klimavenlig på én og samme tid, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland vil i fællesskab undersøge potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé. Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning supplerer den projektforberedelse af en sporrenovering, som allerede er sat i gang af Region Sjælland. De to undersøgelser afsluttes begge i maj/juni i år, hvorefter Region Sjælland træffer beslutning om, hvilken løsning de ønsker at fortsætte med. Der er dermed ikke truffet nogen beslutning om den ene eller anden løsning på nuværende tidspunkt.

- Østbanen er en livsnerve for borgerne i den østlige del af Region Sjælland. Vi har brug for en stærk kollektiv trafik, og det arbejder vi i Region Sjælland intenst for at sikre. Sporrenovering på Østbanen er en investering på op til 660 millioner kroner. Derfor vender vi selvfølgelig alle sten. For os handler det om at finde den løsning, der giver borgerne den hurtigste transport og flest mulige afgange, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Der er tidligere indgået aftale, om at Region Sjælland overtager togbetjeningen på strækningen Køge-Roskilde. Denne aftale ændrer ikke beslutningen om at gennemføre en supplerende undersøgelse.

Der er enighed om, at det vil være en forudsætning for en eventuel beslutning om en grøn regional BRT-løsning med mindst samme serviceniveau til borgerne som det eksisterende, at løsningen samlet set (indtægter og udgifter) er økonomisk neutral for Region Sjælland.

Interesserede kan læse mere her:

Kommissorium - BRT på Østbanen

Forståelsespapir - BRT på Østbanen

 BRT Infrastruktur Jernbaner