NYHEDER 28. APR 2021 KL. 13:18

Unge kan få gratis Flextur på Djursland

Af: kollektivtrafik

For mange unge, som bor på landet, kan det være en udfordring at deltage i det sociale liv med for eksempel vennerne på studiet på grund af manglende transportmuligheder. Står man og skal hjem en aften, hvor busserne ikke kører, risikerer man at skulle gå hjem alene ad mørke landeveje eller skulle ringe til mor eller far og bede om et lift. Derfor indfører Norddjurs Kommune fra mandag 3. maj Flextur Ung, som betyder at unge med Ungdomskort kan køre gratis med Flextur i hele Norddjurs Kommune. Det kan for eksempel være, hvis man vil besøge vennerne, til sport, i biffen eller noget helt andet


Børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune foreslog i sin tid, at Norddjurs Kommune skulle tilbyde Flextur Ung, hvilket efterfølgende blev besluttet på budget 2021 - 2024. Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen (SF) ser frem til forbedrede transportmuligheder for de unge.

- Med Flextur Ung giver vi de unge bedre muligheder for at deltage i det sociale liv med venner og studiekammerater, hvor end de bor i kommunen. Vi har jo rigtig mange erhvervsuddannelser og gymnasieretninger og kollegiepladser i Grenaa by, og vi har også mange unge, der bor i mindre byer og i landdistriktet. Vi håber, at det også vil betyde, at flere unge bliver boende og tager en uddannelse i kommunen, så vi kan fastholde dem her. Jeg håber, at de unge vil tage godt imod og bruge det nye tilbud, siger han.

Med Flextur Ung forbedres mobilitetsmulighederne i kommunen, som formand for miljø- og teknikudvalget Jens Meilvang (LA) udtrykker det.

- Når vi indfører Flextur Ung, så tilbyder vi i Norddjurs Kommune samtidig hele paletten af Midttrafiks Flextrafik-produkter, som den kun tredje kommune i Region Midtjylland sammen med Skanderborg og Favrskov. Med Flextur, Flexbus, Plustur og nu Flextur Ung sikrer vi dermed mange forskellige behov for transport i kommunen, og vi får et endnu bedre sikkerhedsnet for mobiliteten særligt i kommunens landdistrikter, hvor det mange steder eller på bestemte tidspunkter af døgnet ikke er passagertalsmæssigt, miljømæssigt eller økonomisk bæredygtigt med traditionel bustransport, siger han.

Flextur Ung har ikke en fast køreplan. Man bestiller selv turen fra og til den adresse, man ønsker. Tilbuddet om gratis Flextur gælder i tidsrummet fra klokken 18 til 23 i hverdage samt fra klokken 6 til 24 i weekender og på helligdage.

For at blive oprettet som bruger, skal man benytte en selvbetjeningsløsning, som både kan findes på Midttrafiks og Norddjurs Kommunes hjemmeside. Når man er oprettet som bruger, kan man bestille de gratis flexture.Flextrafik