NYHEDER 19. FEB 2021 KL. 15:00

V-rådmand vil styrke den kollektive trafik

Af: kollektivtrafik

Der er udsigt til et stort minus i driften på den kollektive trafik i Aarhus. Frem mod 2027 vil underskuddet stige til op omkring 90 millioner kroner. Derfor vil rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), have byrådet til at rette top på ubalancen og samtidig finde flere penge til området - også til busruter i oplandet


Bünyamin Simsek ønsker ikke at være med ti at finde flere besparelser på området, hvis det går ud over serviceniveauet. Han ønsker tværtimod - ud over at løse minusset i driften - at den kollektive trafik får en økonomisk indsprøjtning, der kan få flere aarhusianere til at vælge bussen.

Gennem de seneste år er antallet af kørte bustimer pr. indbygger er faldet.

- Skal vi løse udfordringerne med trængsel i Aarhus, bør vi ikke alene få løst ubalancen i regnskaberne, men også skaffe flere penge til området, for eksempel ved at indføre BRT-busser på flere strækninger i byen, siger Bünyamin Simsek.

Det store minus i den kollektive trafik er ikke et nyt problem i Aarhus Kommune. Men der er udsigt til, at minusset vokser til omkring 90 millioner kroner årligt fra 2027. Oveni skal der lægges en oparbejdet gæld på området. Den skønnes at nå op på 154 millioner kroner i 2023.

Ved det seneste budgetforlig i efteråret 2020 vedtog byrådet, at der skal skabes balance i regnskabet med udfærdigelsen af en kollektiv trafikplan i 2023. samtidig blev der bevilget 292 millioner kroner til at anlægge BRT-spor på Ringvejen.

- Men det er ikke tilstrækkeligt at sikre anlægsudgifterne, vi har også brug for at sikre driften, og derfor er det afgørende nødvendigt, at vi finder flere penge. Det drejer sig jo i al sin enkelhed om at holde byen kørende, og her er fremkommelighed altså en utrolig vigtig brik, siger Bünyamin Simsek.


Fra den kollektive transport i Aarhus Kommune:

 • I forbindelse med Byrådets anlægskonference i 2020 fremlagde Teknik og Miljø et overslag over udgiften til at udvide hele Ringvejen til seks spor, inklusive etablering af en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) mellem Holme og Universitetshospitalet i Skejby. Overslaget lød på 530 millioner kroner
 • Byrådet afsatte 292 millioner kroner til formålet. Det forudsættes, at Staten og Regionen medfinansierer projektet, som det eksempelvis sker med lignende projekter i Aalborg, Odense og København
 • Antallet af buskøreplantimer pr. indbygger i Aarhus er faldet fra 1,90 i 2010 til 1,54 i 2020


Hovedårsager til det øgede minus i driften i den kollektive trafik:

 • Midttrafik ny indtægtsfordelingsmodel: - 18,1 millioner kroner
  Midttrafik mindreindtægter (færre bus/tog-omstigere og
  solgte uddannelseskort): - 5,3 millioner kroner

 

 • Økonomien vil primært kunne forbedres gennem væsentlige reduktioner af bybusdriften på i størrelsesordenen 35-50 procent af nuværende bybusdrift
 • Der arbejdes sideløbende med projekter for busfremkommelighed, som vil kunne få busserne hurtigere frem og dermed forbedre driftsøkonomien
 • En sikring af kollektiv trafik på nuværende serviceniveau vurderes ikke mulig indenfor den eksisterende økonomiske ramme


Økonomi