NYHEDER 25. MAR 2021 KL. 15:09

Vejdirektoratet har valgt rådgiver til byggeri af busterminal

Af: kollektivtrafik

Vejdirektoratet har valgt rådgiver til byggeri af busterminal

Vejdirektoratet har valgt CowiA/S som hovedrådgiver til projektet om at opføre en central busterminal ved Dybbølsbro i København. Terminalen skal give de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer en lettere, smartere og mere sikker rejse ind og ud ad hovedstaden, end de får i dag, hvor "terminalen" i København ligger ved kantstenen langs Ingerslevsgade med gåafstand til Københavns Hovedbanegård


Inden byggeriet af den nye busterminal kan sættes i gang, skal den endelige udformning af terminalen detailprojekteres og der skal findes en entreprenør. Og det arbejde skal Cowi A/S som hovedrådgiver på projektet varetage.

CowiA/S er valgt ud af et felt på i alt ni tilbudsgivere på baggrund af en vurdering af kompetencer, organisering, opgavens løsning og tilbuddets pris.

- Vi ser frem til samarbejdet med Cowi A/S og til at komme videre med det spændende arbejde at skulle anlægge en busterminal så centralt i København. Vi modtog nogle velkvalificerede bud på opgaven, men vi er overbeviste om, at vi har valgt den helt rigtige til opgaven, siger Niels Arend Koefoed, der som projektleder i Vejdirektoratet står i spidsen for projektet.

I licitationen anvendte Vejdirektoratet det såkaldte to-kuvert-system. Et udtryk der stammer fra dengang tilbud blev afleveret på papir i kuvert. To-kuvert-systemet betyder kort sagt, at udbyder vurderer de kvalitative parametre først – uden at være bekendt med prisen på de enkelte tilbud. På den måde sikres en mere uafhængig vurdering af kvalitet i forbindelse med bygge-og anlægsprojekter.

Den endelige underskrift på aftalen blev sat 25. marts 2021 efter stilstandsperiodens udløb 22. marts 2021.

Central busterminal skal sikre tryghed og bedre trafikafvikling
Målet med den nye busterminal er at samle fjernbustrafikken ét sted i København tæt på anden kollektiv trafik for på den måde at give fjernbuspassagerer, der rejser ind og ud af København, en lettere og mere sikker tilgængelighed end det er tilfælde i dag.

Det bliver CowiA/S’s opgave at yde rådgivning i forbindelse med projektering af den nye busterminal samt lave udbudsmateriale for valg af entreprenør, kontrahering og fagtilsyn.

Vejdirektoratet er bygherre på projektet og anlægger busterminalen i samarbejde med Københavns Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Efter åbning bliver busterminalen overdraget til Københavns Kommune, hvor den daglige drift vil blive varetaget af Movia.


Fakta om projektet

 • Busterminalen placeres under Dybbølsbro mellem baneterrænet og Carsten Niebuhrs Gade langs Ikea's grund og Cabinn. Her vil den ligge stationsnært i forhold til S-tog på Dybbølsbro Station, den kommende metro til Sydhavnen og tæt ved Københavns Hovedbanegaard
 • Terminalen skal med sine 15 busholdepladser, taxiholdepladser, Kys og Kør-zone samt 200 cykelparkeringspladser servicere ca. 195 busser på et hverdagsdøgn og de omkring 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer
 • Der etableres desuden trappe samt elevator fra busterminalområdet til Dybbølsbro
 • Der opsættes tydelig skiltning og trafikinformation på terminalområdet
 • Ved terminalbygningen bliver der ventefaciliteter, toilet og mulighed for en kiosk
 • Projektet finansieres med 20 millioner kroner fra staten og 60,2 millioner kroner fra Københavns Kommune
 • Terminalen anlægges af Vejdirektoratet og kan efter tidsplanen forventet taget i brug i foråret 2023
 • Efter åbning overdrages busterminalen til Københavns Kommune


De øvrige tilbudsgivere var:

 • Atkins Danmark A/S
 • Moe A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Sweco Danmark A/S
 • AFRY
 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • WSP A/S
 • Oluf Jørgensen A/S


Interesserede kan følge projektet her:

 

 Fjernbustrafik Infrastruktur