NYHEDER 9. NOV 2022 KL. 09:30

Webinarrække med fokus på kommuner, klima, mobilitet og planlægning

Af: Lasse Repsholt

Fire fredage i træk. Fire webinarer. Fire emner. Alle med fokus på kommuner, klima, mobilitet og planlægning.


Transporten står for cirka 30 pct. af Danmarks CO2-udledninger. I kommunerne klimaregnskabet udgør transportens andel mellem 17 pct. og 60 pct. af udledningerne afhængig af, hvilken kommune, der er på tale. KL’s Klimabarometer 2022 har også identificeret transporten som den sværeste nød at knække for kommunernes klimaarbejde. Det er netop med transporten, at kommunernes klimahandlingsplaner IKKE når i mål.

Kollektiv Trafik Forum og Danske Byplanlaboratorium sætter i en webinarrække fordelt på fire fredage fokus på dette problem og bidrager med et nogle løsningsforslag.

 

Henrik Gudmundsen fra CONCITO vurderer mulighederne for, at en bedre organisering på tværs af kommuner, regioner og staten kan danne bedre rammer for indsatsen. Fra Malmö Universitet kommer Robert Hrelja – på baggrund af svenske erfaringer – med et bud på, hvordan man omsætter den politiske vision om mindre bilorienterede byer til strategier for forandring og tiltag, der faktisk bringer byerne nærmere visionen. Rambølls Stig Grønning Søbjærg og Trine Bunton har sammen med Kolding Kommune udviklet et værktøj til effektvurdering af CO2 i mobilitetsindsatsen. Anil Sharma fra Trafikselskabet Movia runder af med en introduktion til BRT-konceptet, der er udviklet, så det kan bruges i mellemstore byer og købstæder over hele landet.

Hvert webinar varer ½ time.

  • Transportens klimaudfordring kræver bedre organisering, Concito. Fredag den 18. november 2002 kl. 13.00 – 13.30
  • Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures, Malmö Universitet. Fredag den 25. november 2022 kl. 13.00 – 13.30
  • Effektvurdering af CO2 i mobilitetsplanlægning, Rambøll. Fredag den 2. december 2022 kl. 11.00 - 11.30
  • BRT - nu (også) i købstæderne, Movia. Fredag den 9. december 2022 kl. 13.00 – 13. 30

 

Læs mere og tilmeld dig webinarerne her: www.crowdcast.io/kollektivtrafikforumFra Kollektiv Trafik Forum KTF Transmission Byplanlægning Bæredygtighed Energi og miljø