NYHEDER 28. JUN 2022 KL. 12:06

Aarhusiansk minibusselskab er solgt til stor persontransportvirksomhed

Af: kollektivtrafik

Aarhus Minibusser, som hidtil har været en del af det aarhusianske transportfirma Abildskou A/S, er solgt til Moove Group, der omfatter taxiselskabet Dantaxi og busselskabet HB-Care


Carsten Aastrup, der er administrerende direktør i Moove Group, forklarer, at der med købet sker en styrkelse af Moove Group's position i Østjylland, hvor selskabet i forvejen står stærkt på både taxi- og busdelen.

- Købet er et udtryk for, at markedet i Aarhus er interessant for os, og en yderligere konsolidering vil gøre os i stand til at opnå en stærkere konkurrenceposition. Med Aarhus Minibusser vil vi udnytte vores flåde mere effektivt. En effektiv flådestyrring vil for eksempel nedbringe vores udslip af CO2 ved, at vores køretøjer samlet set kører færre kilometer, siger Carsten Aastrup.

Aarhus Minibusser fortsætter som selvstændigt selskab i Moove Group og varetager kørslen for Aarhus Kommune som hidtil.

- Med købet overtager vi alle forpligtelser og ansvaret for medarbejderne. Aarhus Minibusser's i alt 35 minibusser kører videre med samme chauffører bag rattet, som borgerne kender, siger Carsten Aastrup.

Selskabet Aarhus Minibusser blev dannet i 2017, og har siden 2018 haft kontrakt med Aarhus Kommune om kørsel med ældre, handicappede og specialklassebørn.

Direktør i Abildskou A/S, Jess Abildskou, forklarer, at årsagen til, at han nu sælger en del af sin virksomhed fra bunder i, at det kræver stadig flere og mere specialiseret ressourcer for at kunne vinde kommunale udbud, som er Aarhus Minibussers kerneområde.

- Som udbudsmarkedet har udviklet sig i de senere år til en stadig mere kompleks størrelse, er det min vurdering, at denne konstruktion er den bedste løsning for fremtiden. Med et ben placeret både i bus- og taxidriften, og en stor professionel udbudsafdeling er Moove Group det helt rette selskab for Aarhus Minibusser, siger Jess Abildskou.

Jess Abildskou understreger, at Abildskous øvrige aktiviteter fortsætter med ham som ejer og direktør, og at han stadig vil varetage funktioner i Aarhus Minibusser på forskellig vis. Ligesom at de to selskaber indgår i et samarbejde om fælles værkstedsfunktioner og andre tiltag. 

Aarhus Minibussers nye ejer, Moove Group, blev dannet i april 2022 med det formål at skabe en moderne, konkurrencedygtig mobilitetsvirksomhed, der ikke er begrænset til bestemte transportformer.

Indenfor visiteret specialkørsel er selskabet markedsledende under navnet HB-Care. 500 minibusser udfører denne del af kørslen. 

På taxidelen, under navnet Dantaxi, er det Danmarks største udbyder med 1.800 taxier, hvoraf 300 er nulemission. Dantaxi er største taxiselskab i Østjylland.

Samlet forventer Moove Group, at de næsten 2.350 køretøjer vil tilvejebringe over 220 millioner kilometer på de danske veje i 2022.

 Operatører