NYHEDER 16. AUG 2023 KL. 23:00

Debat: Bybusser eller ej?

Af: Redaktionen

Vi citerer her uddrag af det indlæg, som Dansk PersonTransports adm. direktør Michael Nielsen har i Ingeniøren/MobilityTech, hvor han ser det som en fejlagtig og forhastet beslutning, at Holstebro Byråd har besluttet at afskaffe bybusserne fra 2024.


Michael Nielsen skriver blandt andet:

Holstebro viser en forkert vej for fremtidens kollektive trafik. Holstebro byråd har besluttet at afskaffe bybusserne i Holstebro Kommune fra 2024. Det er en fejlagtig og forhastet beslutning, der tyder på en manglende forståelse for den afgørende rolle, som den kollektive trafik kan spille i kommunen.

I stedet for at skære i den kollektive trafik, burde Holstebro have valgt at styrke og udvikle den.

Først og fremmest er den kollektive bustrafik afgørende for at sikre mobilitet og tilgængelighed for alle borgere. Ældre, unge og personer uden adgang til en bil er afhængige af busserne som deres primære transportmiddel. Dette er med til at mindske social ulighed og sikre, at alle borgere har lige muligheder for fuldt ud at deltage i samfundet.

Besparelser i den kollektive trafik er også skadelige for klimaet. Holstebro Kommune har en forpligtelse til at handle på klimaområdet, men ved at afskaffe bybusserne underminerer de deres egne mål på dette område. Kommunens klimahandlingsplan, der blev vedtaget i 2023, indeholder gode initiativer vedrørende cykling, delebiler og elektrificering af den private bilpark. Men ved at nedlægge den planlagte emissionsfri bybustrafik mangler planen en vigtig komponent – den kollektive trafik. Togforbindelser og delebilisme er afhængige af et velfungerende kollektivt trafiksystem. Uden bybusser er det usandsynligt, at disse initiativer vil lykkes.

Dansk PersonTransport mener, at det både er muligt og nødvendigt, at Holstebro Kommune fastholder og prioriterer den kollektive trafik samt genovervejer beslutningen om at lukke bybusserne.

Det er på tide at bevæge sig væk fra bilafhængighed og i stedet fokusere på bæredygtige transportløsninger. Ved at investere i den kollektive trafik kan Holstebro Kommune opnå øget mobilitet, reducere social ulighed, mindske CO2-udledningen og skabe en mere bæredygtig fremtid.


Hele indlægget er bragt i Ingeniøren/MobilityTech den 15. august 2023.

 Debat Mobilitet Trafikplanlægning