NYHEDER 19. DEC 2023 KL. 15:01

Bybusserne i Odense får nye køreplaner midt i januar

Af: kollektivtrafik

Søndag 14. januar skifter FynBus køreplaner for bybusserne i Odense. Det samme gælder for rute 240-241 i Svendborg. Skiftet til nye køreplaner betyder farvel til tre busruter og goddag til Teletaxi. Derudover får flere ruter et øget antal afgange i et forsøg på at få flere til at køre med bus i stedet for bil


FynBus oplyser i forbindelse med køreplanskiftet, at det er i Odense, at de sker flest ændringer. Det betyder, at hvis man er vant til at bruge bybussen fra Allesø, Lumby, Tietgenbyen eller Brændekilde, skal man fra 14. januar vænne sig til, at bybussen er erstattet af Teletaxi.

Baggrunden for ændringerne den kollektive transport er, at politikkerne i Odenses Klima- og miljøudvalg i sensommeren besluttede at lave omprioriteringer i den kollektive trafik i Odense.

Overordnet besluttede udvalget, at der skal køre mest bus i de områder af Odense, hvor kundepotentialet er størst, og færre busser i de områder, hvor kundepotentialet er mindst.

Tre ruter bliver nedlagt og én enkelt afkortes
Der er især store forandringer på vej til de odenseanere, der bor i Allesø, Lumby, Tietgenbyen og Brændekilde. Som en del af omprioriteringerne har Klima- og miljøudvalget besluttet at nedlægge tre ruter og afkorte en enkelt.

Rute 15 (Tietgenbyen - Rosengårdcenteret), rute 68 (Lumby - OBC Syd) og rute 95 (Allesø - OBC Syd) bliver alle nedlagt fra 14. januar. Samtidig stopper rute 55-56 med at køre mellem Bellinge og Brændekilde.

I Allesø, Lumby, Tietgenbyen og Brændekilde bliver bybussen erstattet af Teletaxi.

Mens tre bybusruter står til at blive nedlagt, kommer andre ruter til at køre oftere end i dag for at tiltrække nye kunder.

Det gælder blandt andet for rute 35, 55-56 og 85, hvor ruterne får tilført flere afgange i især myldretiden.

Ny og forbedret Teletaxi-ordning
Odense Kommune har besluttet, at de byområder der mister deres bybus, i stedet kan benytte Teletaxi-ordningen, som i dag dækker flere af Odenses byområder. Ordningen er dog blevet udvidet og forbedret, så serviceniveauet nu er ens i hele kommunen.

Med Teletaxi bliver man hentet på ens hjemmeadresse og kørt til et centerpunkt, hvor man kan komme videre med bus eller letbane. Ved de fleste af centerpunkterne er der også mulighed for at handle ind.

Man kan køre Teletaxi alle ugens dage fra klokken 6 til klokken 23, og kørslen bestiller man ved at ringe til FynBus’ bestillingscentral mindst en time før ønsket afgang.

Teletaxi koster 25 kroner for voksne og 12 kroner for børn. Teletaxi Odense-billetten er gyldig i 75 minutter og dækker kørsel med teletaxi samt eventuel omstigning til bus eller letbane.

Man kan allerede i dag benytte de nye og forbedrede Teletaxi-ordninger.

De nye køreplaner samt mere information om de ændringerne, der træder i kraft søndag 14. januar, kan ses på FynBus.dk/kp24.Køreplaner