NYHEDER 7. DEC 2021 KL. 12:00

Debat: Bilbeskatning. Se på helheden

Af: Lasse Repsholt

Bilbeskatning: Kollektiv Trafik Forum opfordrer til at se på helheden og visionen for fremtidens mobilitet, når man diskuterer forslaget om ændret bilbeskatning fra Det Økonomiske Råd.


De økonomiske vismænd foreslår en ny form for beskatning af privatbilismen. Med deres egne ord:

”En omlægning til afgifter målrettet bilkørslens gener indeholder afskaffelse af registreringsafgiften, omlægning og reduktion af ejerafgifterne samt omlægning af brændstofafgifterne, så de målrettes CO2-udledning. Derudover indebærer omlægningen indførsel af kørselsafgifter, der differentieres i forhold til kørerute, biltype og tidspunkt. Dermed modsvarer kørselsafgifterne de eksterne omkostninger ved trængsel, ulykker, luftforurening, støj og slitage af infrastrukturen, som øget kørsel genererer på den pågældende strækning på det pågældende tidspunkt. Samlet set medfører omlægningen en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 20 mia. kr.”

Der skal nok komme en spændende, faglig debat ud af dette forslag. For ikke at tale om den politiske! Den kan lynhurtigt blive forsuret af snævre valgstrategiske og lokale perspektiver på et forslag, der i den grad gør op med vanerne og forventningerne i vælgerhavet.

Den forestående diskussion af bilbeskatningen bliver derfor kun frugtbar, hvis der ses på helheden og visionen for vores fremtidige mobilitet:

  • Hvordan opnår vi den rette balance for en bæredygtig mobilitet til alle?
  • Hvilke byer ønsker vi i fremtiden. Byer for biler eller byer for mennesker?
  • Hvordan høster vi de sociale og sundhedsmæssige gevinster ved øget brug af aktiv transport og kollektiv trafik?
  • Har vi med den nuværende kurs (elbiler, infrastruktur, kollektiv trafik) gjort nok for, at opnå de afgørende reduktioner af vejtransportens klimabelastning?

Og ikke mindst. Hvor og hvordan skal der investeres i den kollektive trafik, hvis vi skal nå vores mål?

Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik ForumFra Kollektiv Trafik Forum Bæredygtighed Debat