NYHEDER 29. NOV 2023 KL. 14:00

DPT: Vi viser vejen for fremtidens kollektive mobilitet

Af: Redaktionen

Brancheforeningen Dansk PersonTransport præsenterer nu et visionært løsningsforslag, der sigter mod at styrke den kollektive mobilitet i hele Danmark og dermed skabe grundlaget for et veludbygget troværdigt, sikkert og professionelt kollektivt mobilitetsudbud i hele Danmark.


Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, udtaler:
- Fremtidens kollektive mobilitet er afgørende for vores samfund, sammenhængskræften og den enkelte borgers velfærd. Vi præsenterer nu en række forslag og anbefalinger, der kan lægge grundstenen for en kollektiv mobilitet, der ikke kun er pålidelig og bæredygtig, men også skaber tryghed for alle brugere i hele landet.

Styrk fundamentet med fokus på de fire nuværende bærende søjler i den kollektive mobilitet
Løsningsforslaget centrerer sig om de fire eksisterende søjler i den kollektive mobilitet: rutetrafik, flextrafik, taxier og øvrige busser, der udgør rygraden i den nuværende kollektive transport – sammen med togene.

Forslaget er udarbejdet med det formål at styrke og modernisere disse nøgleområder og derigennem optimere det samlede kollektive mobilitetsudbud i hele Danmark.

Løsningsforslaget skal samtidig ses som et indspil til regeringens ekspertudvalg for fremtidens kollektive mobilitet, der for nuværende ser ud til udelukkende at fokusere på nye ”kollektive mobilitetsformer”, ikke mindst for at tilgodese landdistrikterne.

- Vi håber dette indspil kan være med til at sikre at danskernes transportbehov kortlægges og ideer til at styrke allerede eksisterende kollektive mobilitetsløsninger kan præsenteres for både landdistrikter og større byer, udtaler Michael Nielsen, og fortsætter

- Vi ser derfor vores indspil som en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af fremtidens kollektive mobilitet. Vores forslag har fokus på at styrke de eksisterende fire søjler i den kollektive transport for at sikre en fortsat bæredygtig, tilgængelig, sikker og professionel løsning for alle danskere. Vi tror fuldt og fast på at den fremtidige kollektive mobilitet bør tage sit udgangspunkt i at styrke og sikre det fundament, som vi allerede har i dag. Det vil komme hele Danmark til gode – også landdistrikterne, udtaler Michael Nielsen.

 

Hent oplægget fra Dansk PersonTransportMobilitet Økonomi