NYHEDER 11. DEC 2020 KL. 15:24

Skiftedag 13. december 2020: DSB overdrager togsæt og personale

Af: Mikael Hansen

Den 13. december 2020 er en stor skiftedag på jernbanen, hvor DSB overdrager to togstrækninger til Arriva. 20 togsæt og 72 medarbejdere følger med til Arriva i en proces, der blev indledt for to år siden.


En politisk aftale fra 2017 opdelte det statslige banenet i en elektrificeret og en ikke-elektrificeret del. Togstrækningerne Odense-Svendborg og Fredericia-Herning-Struer hører til den ikke-elektrificerede del. De to strækninger blev derfor udbudt sammen med genudbuddet af de midt- og vestjyske togstrækninger, som siden 2003 har været drevet af Arriva. Arriva vandt i slutningen af 2018 det udvidede udbud.

Straks efter gik overdragelsesprocessen i gang hos DSB og Arriva. I denne artikel beskrives tre aspekter af overdragelsen set fra DSB’s side: Togmateriel og værksted, personale og stationer.

I andre artikler her på portalen beskrives overdragelsesprocessen set fra Arriva, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner, idet Arriva i forbindelse med den nye kontrakt også skal overdrage strækningen Holstebro-Skjern til Midtjyske Jernbaner.

 

Togmateriel

DSB skal overdrage 20 Desiro-togsæt til Arriva - i intern DSB-terminologi er der tale om MQ-tog. Forud er gået en lang proces, hvor togsættene er blevet gennemgået for en vurdering af deres tekniske stand og vedligeholdelsesstand.

-Vi har for et stykke tid siden gennemført udsyn af togene sammen med en sagkyndig fra Arriva samt en uvildig vurderingsmand, siger Dan Stig Jensen, direktør i DSB Vedligehold og fortsætter:

-Ud af dette kom en længere liste med ting, der skulle udbedres inden overdragelsen. Værkstedet i Fredericia har arbejdet fokuseret efter listen for at få de nødvendige ting udbedret her op til 13. december.

 

Togværkstedet i Fredericia

DSB’s togværksted i Fredericia lukkes, da Arriva kan tage de 20 Desiro togsæt ind på deres egne værksteder ikke mindst hjulpet af togoverdragelsen til Midtjyske Jernbaner. DSB’s lager af reservedele og omløbsdele til Desiro-togene overdrages til Arriva.

-Omløbsdele er komponenter, der repareres og genmonteres – det kan f.eks. være støddæmpere, forklarer Dan Stig Jensen.

 Ni af DSB’s værkstedsmedarbejdere i Fredericia virksomhedsoverdrages til Arriva.

-DSB’s øvrige værkstedsmedarbejdere i Fredericia skal i fremtiden arbejde på vores togværksted i Aarhus, slutter Dan Stig Jensen.

 

Togpersonale

Lige som ved udbud af buskørsel er Lov om Virksomhedsoverdragelse taget i brug ved overdragelsen af togtrafik mellem DSB og Arriva. Det betyder, at de virksomhedsoverdragede medarbejdere beholder deres løn- og arbejdsvilkår, indtil overenskomsterne bliver opsagt.

-Disse regler gælder vel at mærke for de overenskomstansatte medarbejdere, og det er også langt de fleste af de medarbejdere, som overdrages til Arriva, siger Leif Fabrin, som er DSB’s områdechef for togpersonale. Han fortsætter:

-Det er medarbejdere, som har arbejdet mere end 50 procent af deres arbejdstid på strækningerne, der skal virksomhedsoverdrages. Desuden udlånes en række tjenestemandsansatte medarbejdere til Arriva.

De overdragede og udlånte togmedarbejdere har hidtil haft tjenestesteder i DSB’s anlæg i Odense og Struer. I Odense overdrages/udlånes 33 lokomotivførere, 3 togførere og en leder. I Struer overdrages 7 lokomotivførere og 3 togførere.

-Herudover får 3 tjenestemandsansatte lokomotivførere orlov uden løn for at kunne arbejde for Arriva, forklarer Leif Fabrin og fortsætter:

-Yderligere 10 tjenestemandsansatte lokomotivførere får tilsvarende orlov uden løn for at kunne arbejde for Midtjyske Jernbaner. Det er nogle helt særlige og mig bekendt aldrig før prøvede ordninger, som vi har taget i brug denne gang for at få kabalen til at gå op. Tidligere var Struer ét af DSB’s store tjenestesteder, men det bliver nedlagt nu.

-DSB’s tilbageværende lokomotivførere og togførere får tjenestested i Fredericia, men vi har givet dem lov til fortsat at starte og slutte i Struer på en stor del af deres ture. De skal bemande de fire daglige dobbeltture med lyntog, som DSB stadig skal køre på ”den skrå bane” Fredericia-Herning-Struer.

Leif Fabrin har for få dage siden besøgt anlægget i Struer for at takke af med de medarbejdere, som skal overdrages eller udlånes. Han er selv tilfreds med, at der er skabt en løsning, som har taget hensyn til personalets ønsker.

-Medarbejderne er jo ikke ligefrem begejstrede for at blive virksomhedsoverdraget eller udlånt, men jeg synes alligevel, at stemningen var rimelig god, da vi sagde farvel til hinanden. Ordentlighed har været vores vigtigste rettesnor i overdragelsesprocessen, og vi været helt enige med Arriva om, at sådan skulle det være, slutter Leif Fabrin.

 

Stationer

Det er nu blevet en standardløsning, at DSB gratis og vederlagsfrit stiller stationer, billetteringsudstyr og billetautomater til rådighed for de operatører, som kører på en statslig togstrækning. Det gælder Arriva og Midtjyske Jernbaner, men det gælder også Nordjyske Jernbaner og snart også Lokaltog.

En station er i denne sammenhæng stationsbygningen og en række tilknyttede servicefunktioner som for eksempel adgangsveje, cykelparkering og P-pladser. Banedanmark har derimod ansvaret for perroner og trafikinformation. Så viselig er danske jernbanetrafik indrettet.Infrastruktur Jernbaner Økonomi