NYHEDER 4. JAN 2023 KL. 04:00

El-busser er på vej til skoler

Af: kollektivtrafik

I efteråret havde alle skoler mulighed for at ansøge om midler til udstyr og materiel, som skal fremme arbejdet med bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning. Nu har fire skoler indenfor transportområdet har fået bevilliget tilskud til el-busser


Børne- og undervisningsministeriet offentliggjorde op til jul, at der er bevilliget midler til fire skoler til at erhverve el-busser til undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne inden for kollektiv trafik.

Til sammen dækker de fire skoler Danmark geografisk. Skolerne er AMU Juul, AMU Nordjylland, Dekra Sydjylland og Tradium.

Erhvervelsen af el-busser til undervisning understøtter det stigende antal af el-busser på vejene. Derfor glæder det TUR - Transporterhvervets Uddannelser, at man i fremtiden kan inddrage el-busser på uddannelsen

Der findes allerede et et-dagskursus som teoretisk gennemgår kørsel med el-lastbil. Det omfatter blandt andet sikkerheden omkring batterikøretøjer og viden om de faktorer, der påvirker el-forbruget. I løbet af januar forventer TUR at få godkendt et tre-dagskursus, som er praktiskorienteret om kørsel med el-busser.

I det nye år vil TUR se nærmere på at udvikle undervisningsmaterialer til brug indenfor el-busser.

TUR oplyser derudover, at CELF på Falster har fået midler til at erhverve en el-lastbil, mens AMU-Fyn har fået midler til to simulatorer til transportområdet.Bæredygtighed