NYHEDER 21. SEP 2022 KL. 11:39

Debat: Flere passagerer nu...hvordan?

Af: kollektivtrafik

Bruger man for store ord, hvis man nu siger, at den kollektive trafik står i én af de mest afgørende og sværeste kriser nogensinde?


En stærk, troværdig og velfungerende kollektiv trafik er en forudsætning for, at vi ikke fortsætter kursen med 60 til 70.000 flere biler på vejene hvert år. En forudsætning for, at vi når vores målsætninger for CO2-reduktion i transportsektoren og bidrager til at løse klimakrisen. En forudsætning for, at vi har et Danmark der hænger sammen.
 
Coronakrisen der først lige har sluppet sit tag og den aktuelle energikrise gør det meget vanskeligt at drive og opretholde den kollektive trafik. Værst er det for de kommuner, der tidligst har gennemført den grønne omstilling af deres bustrafik til elektricitet, biogas og biodiesel. De rammes af de største stigninger. Møder mellem transportministeren, kommunerne og regionerne har ikke givet fyldestgørende svar og løsninger, der gør, at vi kan opretholde det serviceniveau for kollektiv trafik, som danskerne har brug for, og som peger ind i en fremtid, hvor danskerne kan regne med den kollektiv trafik til at løse deres transportbehov. En tillidskrise lurer, hvor danskerne i dele af landet oplever, at der ikke er politisk opbakning til den kollektive trafik i fremtiden, og de må flytte, anskaffe sig en bil eller - som mange har gjort  - bil nummer to og bil nummer 3 til husstandens beboere.
 
Det er bemærkelsesværdigt, at det fra flere sider er nævnt, at trafikselskaberne skal gøre alt hvad de kan for at skaffe flere passagerer. Det er et fair krav, men det gør de også allerede indenfor de rammer de har. Det ville derfor føre længere, hvis man mere klart italesatte en fælles forpligtelse til at skaffe flere passagerer i stedet for at pege fingre. Hovedtemaer kunne være:

  • Priserne i den kollektive trafik. Regeringen har annoncerede i juni 2021 en grøn takstreform, men vi har intet hørt. Hvordan mener trafikselskaberne, at en takstreform kunne hjælpe dem?
  • Samarbejde om ny mobilitet. Gang, cykler, delebiler, løbehjul og samkørsel skal bidrage mere til danskernes i mobilitet i kombination med kollektiv trafik. Trafikselskaber og kommuner har gang i masser af projekter og tiltag, men mangler der ny og bedre regulering for at få det helt ud over rampen?
  • Infrastruktur og udvikling. Infrastrukturplan 2035 indeholder en del projekter til den kollektive trafik, men skævvrider alligevel balancen i det danske transportsystem mod mere biltrafik og bilafhængighed. Hvad skal der til for at skabe en bedre og mere bæredygtig balance i fremtidens trafik? Både på landsplan og  de lokale samfund og byer?
     


Lasse Repsholt
Formand Kollektiv Trafik Forum


Lasse Repsholt er Sektorchef hos Dansk PersonTransport / Danish Passenger TransportDebat Passagertal