NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 09:44

Flexbiler kører på el

Af: kollektivtrafik

Mobilitetsselskabet Movia, der står for den kollektive bustrafik på Sjælland inklusiv Hovedstadsområdet og på Lolland-Falster, har sat to flextrafik-biler med el-motorer og batterier som energitank i drift


Med premieren på el-biler i flextrafikken på Sjælland tager Movia hul på udmøntningen af klimamålet for flextrafikken, der er aftalt mellem mobilitetsselskabet og kommunerne og regionerne i Østdanmark, som led i godkendelsen af Movias mobilitetsplan. Målet er, at hele Movia’s flextrafik er el-baseret senest i 2030. Flextrafikken udgør et kollektivt mobilitetstilbud til de borgere, der enten ikke har en bil eller ikke har et kørekort - og som ikke lige er i nærheden af tog eller busser, der er godt på vej til at blive elektrificeret.

Formålet med de første to flextrafikbiler på el er at få erfaringer med, hvordan elbiler effektivt kan indarbejdes i Movia’s flextrafik, og hvordan flextrafikken skal indrettes fremover, så der kommer størst mulig værdi med den grønne udvikling. Med el-biler er der eksempelvis behov for mere tid til tankning af energi vil ladestandere og en anden tilrettelæggelse af chaufførpauser, så tiden til opladning kan udnyttes bedst muligt.

Movias to klimavenlige flextrafik elbiler vil køre i hele Movia's område herunder i Guldborgsund og Lolland kommuner, og i Lolland Kommune vil bilerne også køre som plustur, og dermed bidrage til at forlænge rækkevidden af bus og tog med. Med plustur bliver man hentet ved ens adresse og kørt til en station eller et stoppested, hvorfra man kan komme videre med tog eller bus - eller omvendt.
 
- Vi vil den grønne omstilling i Region Sjælland. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu får de første to elbiler ind i flextrafikken her i regionen. Det er et vigtigt første skridt, der giver os erfaringer med at bruge elbilerne i den regionale flextrafik i Region Sjælland, hvor der ofte er langt mellem hjem, behandlingssted og ladestander, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland. 

Udover at alle biler i Movias flextrafik skal køre på el inden 2030 rummer Movias mobilitetsplan også skarpe miljømål for busser og lokaltog. Alle Movia’s busser skal køre fossilfrit i 2030, heraf halvdelen på el, og alle nye lokaltog skal være eldrevne inden 2030.
 
- Det er vigtigt, at den offentlige sektor sætter mål for klimavenlig omstilling. I Movia fik vi sammen med København, Frederiksberg, Roskilde, Ballerup og Egedal det første store antal elbusser i drift i 2019. Og mange flere kommuner I Østdanmark sætter elbusser i drift i 2021 og 2022. Med vores to første flextrafikbiler på el, har vi nu også har taget hul på den grønne omstilling i flextrafikken, som vi vil have på el inden 2030. Det er alle skridt på vejen til at indfri vores fælles klimamål, forklarer Kirsten Jensen (S), der er bestyrelsesformand for Movia.

Med mobilitetsplanens øgede fokus på omstilling til mere bæredygtig kollektiv transport bidrager kommuner og regioner i Østdanmark sammen med Movia også til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

 

I de seneste fire-fem år har NT’s flextrafik haft tre el-biler kørende med udgangspunkt på Mors.

 Bæredygtighed Energi og miljø Flextrafik Plustur