NYHEDER 15. MAJ 2024 KL. 13:00

Folketinget har vedtaget at bygge bro over Limfjordsø ved Aalborg

Af: kollektivtrafik

Tirsdag vedtog et bredt flertal i Folketinget, der anlægslov, der skal åbne for byggeriet af en tredie fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg - forbindelsen bliver en bro, som skal gå over den østlige del af øen Egholm. Loven træder i kraft mandag 1. juli


- Den ny forbindelse vil binde Nordjylland tættere sammen med resten af landet, sikre bedre muligheder for at krydse fjorden på trods af myldretid og mindske trængslen gennem Aalborg. Det er en god og vigtig beslutning, som alle nordjyske kommuner og regionen har ventet på i årevis, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

Anlægsloven for en tredie Limfjordsforbindelse ved Aalborg blev tirsdag tredie-behandlet og vedtaget i Folketinget med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Den tredie Limfjordsforbindelse omfatter anlæg af en cirka 20 kilometer lang firsporet motorvej over Egholm med forbindelse til E45 syd for Aalborg og til Motorvej E39 mod Hjørring og Hirtshals nord for Nørre Sundby på den nordlige siden af Limfjorden.

Den ene del af motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel, mens den anden del føres over Nørredyb på en lavbro.

Som kompensation for inddragelsen af natur i området til anlægget etableres 119 hektar ny erstatningsnatur - eksempelvis strandeng, moser og søer. Derudover bliver 62 hektar landbrugsjord omdannet til natur. Projektet udlægger i alt 130 hektar mere ny natur, end der er i dag.


Der er afsat 8,9 milliarder kroner (2024-priser) i Infrastrukturplan 2035 til projektet.


De forberedende aktiviteter forventes sat i gang, når loven træder i kraft, hvorefter det egentlige anlægsarbejde går i gang.


En tredie forbindelse over Limfjorden ved Aalborg har været debatteret siden 1960’erne.

 Infrastruktur