NYHEDER 19. SEP 2023 KL. 13:16

Forslag til nyt regionalt busnet på Fyn er sendt i offentlig høring

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet FynBus har udarbejdet et forslag til et nyt regionalt busnet inden for de rammer, som Region Syddanmark stiller til rådighed


Omlægningen af de regionale busruter sker for at skabe økonomisk balance mellem Region Syddanmarks bidrag til den kollektive trafik og de faktiske udgifter. I alt drejer det sig om en tilpasning af det regionale rutenet, der giver en årlig besparelse på cirka 12,5 millioner kroner.

Forslaget er sendt i offentlig høring frem til mandag 4. december. FynBus fremhæver, at det er vigtigt at høre kommuner og borgere ad, og derfor er det muligt at indsende høringssvar.


Interesserede kan læse FynBus’ forslag til det nye regionale busnet og indsende høringssvar her:

 Rutekørsel Økonomi