NYHEDER 14. JUN 2023 KL. 22:00

Grøn trafikplan: Odense sænker farten

Af: Mikael Hansen

Et enigt byråd i Odense Kommune står sammen om ny trafikplan, som sænker farten i hele Odense og gør det nemmere for bløde trafikanter og mere besværligt for bilisterne.


Partierne i Odense Byråd indgik for nylig en stor aftale om at reducere CO2-udledningen fra trafikken i Odense. Planen har navnet "Den grønne mobilitetsplan", og vil medføre, at det fremover bliver lidt mere besværligt for bilisterne og lidt nemmere for cyklister, fodgængere og buspassagerer.

Planen betyder, at Odense Kommune reducerer CO2-udledningen med 100.000 ton i 2030, forudsat at alle tiltag gennemføres som aftalt.

Lavere hastighed
Generelt kommer der fartnedsættelser på stort set alle veje i kommunen.
På Fynske Motorvej foreslåes en fartgrænse på 90 kilometer i timen, men her er problemet, at det samlede CO2-mål kun kan nås, hvis kommunen får tilladelse af Folketinget.

Farten skal ned med 20 kilometer i timen på stort set alle veje indenfor kommunegrænsen. Ikke mindst på de store indfaldsveje som Hjallesevej, Odensevej, Stenløsevej, Vesterbro, Ejerslykke og Kragsbjergkvarteret.

Busserne får på udvalgte steder deres egen bane, hvor de kan køre 50 kilometer i timen, mens bilerne i deres baner højest må køre 30. Busbanerne indføres kun de steder, hvor der i forvejen er to baner. I første omgang på Søndre Boulevard, hvor arbejdet med etableringen går i gang allerede til efteråret. Dertil kommer etablering af en række stoppesteder ved indfaldsvejene

For de bløde trafikanter kommer der fodgænger- og cykelzoner omkring alle skoler i Odense.
På Klosterbakken skal den femte nedkørsel til P-kælderen lukkes, og der skal være bedre cykelpassager i gågadesystemet og omkring Odense Teater, Byens Bro og i Jernbanegade.


Planens hovedpunkter
• Hastigheden på Fynske Motorvej sænkes til 90 kilometer i timen
• Hastigheden på stort set alle veje i kommunen sænkes med 20 kilometer i timen
• Busbane på Søndre Boulevard.
• Femte nedkørsel til Thomas B. Thriges gade p-kælder lukkes
• Færre overfladeparkeringer i centrum
• Trafiklommer til cyklister
• Dyrere parkering for benzin- og dieselbiler på kommunale p-pladser i centrum
• Bedre cykelpassager i flere dele af centrum
• Fodgænger- og cykelzoner omkring alle skoler
• Cykelsti på Hunderupvej
• Udvidelse af supercykelstinettet fra Bellinge til centrum.
• Gratis p-pladser til delebiler
• Gratis pendlerkort (i en periode), hvis man har mindst 10 kilometer til skole/arbejde
• Kommunale entreprenørmaskiner skal køre på el

Kilde: TV2FynBæredygtighed Energi og miljø Mobilitet