NYHEDER 3. MAJ 2023 KL. 22:00

Helsingør styrker kollektiv transport og tilbyder plustur til borgerne

Af: Redaktionen

Det bliver lettere for borgerne i Helsingør Kommune at bruge kollektiv transport efter Helsingør nu har tilsluttet sig Movias plustur. Med plustur kan borgerne blive hentet ved hoveddøren i en flexbil og kørt til nærmeste stoppested eller station, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen.


Der er tale om en styrkelse af mobiliteten og den kollektive transport i Helsingør, efter at kommunen har valgt at tilslutte sig Movias plustur. Plustur er fleksibel kollektiv transport, der binder rejsen sammen, når bus og tog ikke dækker hele turen.

Plustur bliver automatisk tilbudt i rejseplanen.dk, hvis bus eller tog ikke dækker hele borgerens rejse. En plustur koster 24 kr. uafhængigt af rejsens længde, der typisk vil være under 10 km. Når man kører med plustur, vil man komme til at køre sammen med andre borgere - på hele turen eller noget af vejen.

- I Helsingør Kommune er vi glade for, at vi nu kan tilbyde borgerne plustur. Plustur skal bidrage til at styrke mobiliteten i kommunen og gøre det nemmere for os, borgere at benytte den mere klimavenlige kollektive transportform også selvom, der i første omgang er langt til nærmeste busstoppested eller togstation, siger formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget Mette Lene Jensen, Helsingør Kommune.

I Movia er der tilfredshed med at endnu en kommune har valgt at tilslutte sig plustur.

- Det skal være muligt at bo og arbejde overalt på Sjælland og komme til og fra arbejde og fritidsaktiviteter med kollektiv transport. Derfor glæder det os, at Helsingør Kommune nu også har valgt at tilslutte sig plustur, der bidrager til at øge mobiliteten. Og vi hører fra de kommuner, der allerede har plustur, at de er godt tilfredse med ordningen, siger Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg.

Helsingør Kommune har valgt at tilslutte sig plustur som en toårig forsøgsperiode. Ordningen vil blive evalueret i løbet af 2024.

Med Helsingør Kommune har nu i alt 24. kommuner på Sjælland tilsluttet sig Movias plustur.Flextrafik Mobilitet Plustur