NYHEDER 5. JUL 2021 KL. 10:20

Hovedstadskommuner interesserer sig for forsøgsordning med hurtigbuslinier

Af: kollektivtrafik

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) har sat gang i en forsøgsordning, hvor kommuner i hovedstadsområdet kan søge om at opføre større byggerier ved standsningssteder på BRT-linier - hurtigbuslinier, der skal køre i egne busbaner på tværs af hovedstadsområdet. Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup og Gladsaxe Kommuner har indsendt ansøgninger til forsøgsordningen


Forsøgsordningen skal understøtte etableringen af de første BRT-linier i hovedstadsområdet ved at gøre intensiv byggeri muligt i konkret udpegede områder langs linierne. Derudover skal forsøgsordningen være med til at belyse, om de mange daglige brugere af nyt byggeri vælger BRT-busser frem for biler.


Kommunerne i hovedstadsområdet kan søge om mulighed for at opføre større byggeri ved op til tre standsningssteder på op til tre BRT-linier, - det vi sige ved maksimalt ni standsningssteder. Større byggeri kan eksempelvis være store kontorkomplekser eller hotel- og konferencecentre.

Ved ansøgningsfristens udløb 30. juni havde fem af hovedstadsområdets kommuner - Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup og Gladsaxe - budt ind. De har søgt om mulighed for at opføre større byggeri ved i alt ni standsningssteder fordelt på to BRT-linier. Desuden er der modtaget en interessetilkendegivelse fra Ishøj Kommune.

Efter sommerferien vil indenrigs- og boligministeren sammen med transportministeren beslutte hvilke kommuner, der får et betinget tilsagn om at kunne opføre større byggeri. Et endeligt tilsagn kan opnås, når der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linierne.

Med aftale om ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035” af 28. juni 2021 mellem S-Regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten er der afsat statslig finansiering til tilbundsgående undersøgelser af BRT på linie 200S (Avedøre Holme-Gladsaxe Trafikplads) og 400S (Ishøj-Lyngby) i hovedstadsområdet. Der er også afsat halv statslig finansiering af disse BRT-linier forudsat, at der lokalt tilvejebringes finansiering til den resterende andel af projekterne. Bedre og billigere-aftalen er en delaftale af ”Infrastrukturplan 2035” af 28. juni, og Venstre og Det Konservative Folkeparti har tilsluttet sig delaften for så vidt angår letbane og BRT-løsninger.

- Det er rigtig positivt, at fem kommuner nu har budt ind med planer for, hvordan kommende BRT-linier kan understøttes med større byggeri langs linierne. Det kan bidrage til en grønnere hovedstad med effektiv transport og mindre trængsel. Samtidig åbner det nye byggemuligheder, som kan bidrage til en positiv udvikling i flere byområder i hovedstadsområdet, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

- Det er vigtigt at skabe et attraktivt kollektiv trafiknet i hovedstadsområdet, som kan medvirke til at flytte flere fra bilerne over i den kollektive transport. BRT-løsninger på linie 200S og 400S vil være grønne og mobilitetsfremmende, og vil styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt andet at binde en række S-togslinier sammen, og jeg glæder mig til at følge projekterne også nu, hvor flere kommuner har ansøgt om stationsnærhed på de to linier, siger transportminister Benny Engelbrecht.BRT