NYHEDER 22. JUN 2021 KL. 13:42

Organisationer i notat til Folketingets Transportudvalg: Hvis banesystemet var blevet behandlet med samme omhu som vejsystemet....

Af: kollektivtrafik

Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH Trafik, Klimabevægelsen, Cyklistforbundet og Jyder mod overflødige motorveje har sendt et notat til Folketingets Transportudvalg, hvor de peger på en række skævheder mellem investeringer i veje til biler på den ene side og i jernbaner og cykelstier på den anden side


I notatet skriver organisationerne blandt andet:

"I anledning af de igangværende infrastrukturforhandlinger vil vi gøre opmærksom på, at Danmark har et statsligt vejsystem på 3.800 kilometer i verdensklasse, mens vort kollektive trafiksystem er udsultet gennem årtier".

Og:

"Hvis banesystemet var blevet behandlet med samme omhu som vejsystemet, var der ikke nedlagt så mange banestrækninger, men i stedet anlagt flere dobbeltspor og elektrificeret det meste af nettet og med togservice med moderne elektrisk materiel og hyppig drift. Derfor er de penge, der er bevilget til banenettet gennem årene, primært er gået til genopretning, vedligeholdelse og derfor ikke sammenligneligt med vejnettet, som primært gennem årtier har fået penge til nye anlæg".


Interesserede kan hente notatet her:

 Debat Infrastruktur