NYHEDER 23. NOV 2022 KL. 10:53

Webinar: Koordinering af transportens klimaindsatser efterlyses

Af: Mikael Hansen

Koordinering af transportens klimaindsatser efterlyses
Oplægsholder Henrik Gudmundsson, CONCITO, (tv) og webinar-værten Lasse Repsholt, Kollektiv Trafik Forum (th)

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent hos tænketanken CONCITO, efterlyser bedre sammenhæng mellem de fire politiske niveauer for de mange tiltag til at nedbringe transportens CO2-udslip.


Den manglende sammenhæng i myndighedernes indsats for at nedbringe transportsektorens CO2-udslip var emnet for efterårets første webinar fredag den 18. november, arrangeret af Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium og med CONCITOs seniorkonsulent og mobilitetsspecialist Henrik Gudmundsson som oplægsholder.


Henrik Gudmundsson indledte med at konstatere, at transport fortsat er et stort og vanskeligt arbejdsområde i klimapolitikken. Transport står i 2022 for 28 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, og det forventes at stige til 32 procent i 2030. Der mangler fortsat teknologiske gennembrud på området, som samtidig kræver meget store investeringer i både køretøjer og infrastruktur.


”CONCITO konstaterer også, at de mange politiske initiativer mangler koordination”, fortalte Henrik Gudmundsson og fortsatte:
”Der er sat mange aktiviteter i gang forskellige politiske niveauer: EU, staten, regionerne og kommunerne. Det er karakteristisk, at der mangler sammenhæng og fælles målsætninger for aktiviteterne, og det samme forhold gælder i de fleste andre europæiske lande, har vi konstateret gennem kontakt med et britisk forskningsmiljø.”


CONCITO er sekretariat for et frivilligt, treårigt samarbejdsprojekt på kommunalt niveau, hvor alle kommunale klimaaktiviteter registreres og vurderes i et internationalt koncept, Climate Action Planning Framework.


Henrik Gudmundsson fortalte, at lidt over halvdelen af kommunerne har inddraget transport og mobilitet i deres klimaplaner:


”Den helt dominerende aktivitet er omstilling til elektriske biler og andre køretøjer, den står for den helt overvejende del af den registrerede CO2-reduktion. Der ser i øvrigt ud til at være en begrænset erfaring på området og en ganske stor usikkerhed hos kommunerne om handlemulighederne.”


Henrik Gudmundsson efterlyste stærkere incitamenter fra statens side. Han så klimasamarbejdsplanerne, som er aftaler mellem staten og kommunerne om at omstille busdriften til fossilfri drift, som et godt eksempel på konkretisering og partnerskabssamarbejde på klimaområdet.

 

Der var 86 deltagere i webinaret som kan ses på adressen:
https://www.crowdcast.io/@ktf-transmissionByplanlægning Bæredygtighed Energi og miljø Mobilitet