NYHEDER 11. AUG 2022 KL. 13:01

Letbane kørte med flere passagerer end de tilsvarende busser

Af: kollektivtrafik

Odense Letbane havde cirka 173.000 passagerer i de sidste uger af juni. Det er 2,5 gange så mange, som benyttede bybusserne på de strækninger, som nu betjenes af letbanen


Tal for de første uger med betaling viser, at Odense Letbane havde cirka 173.000 passagerer i perioden fra 6. juni og måneden ud. Det svarer til cirka 2,5 gange så mange passagerer, som bybusserne i det seneste sammenlignelige år (2019) havde på de strækninger, hvor letbanen i dag kører. 

Set i forhold til letbanens overordnede passagermålsætning, så ligger juni-tallene på rundt regnet på en trediedel af forventningerne i en normal sommerperiode.  

Odense Letbane's administrerende direktør, Dan Ravn, forklarer, at passagertallene ses i et bredere perspektiv.

- Det er en godkendt start. Letbanen har fra dag ét flyttet væsentligt flere rejsende over i den kollektive trafik, og vi ser eksempler på nye grupper, som tidligere nok havde valgt bilen. Det er rigtigt positivt, siger han og peger på, at FynBus siden letbanens start har udstedt op mod 6.500 nye rejsekort.

- Det er langt flere end forventet. Også dét er et udtryk for, at der er en bevægelse i gang, fremfører Dan Ravn og fortsætter:

- Et andet væsentligt målepunkt for os er pålideligheden. Selv om vi havde en vanskelig start med en del driftsforstyrrelser, så fik vi alligevel afviklet 97 procent af alle planlagte kørsler den første måned - og 88 procent af togene kørte til tiden. Det er vi meget tilfredse med, selv om vi også vedgår, at en del passagerer havde ærligere oplevelser i perioden.

Dan Ravn siger også, at Odense Letbane stadig har lang vej på mange områder.

- Men vi har taget de første skridt, og for hver dag bliver letbanen en mere og mere integreret del af byens rytme. Selvfølgelig havde vi gerne set flere passagerer de første uger, men vi er også bevidste om, at der vil være en indkøringsperiode. Lige nu kan det se ud som om, at indsvingskurven i Odense bliver mere flad end det, vi har set i andre byer, men det er for tidligt at bedømme. De kommende måneder må vise, hvilken kurve vi kan forvente, siger Dan Ravn.Letbaner/Metro Passagertal