KTF Transmision
NYHEDER 12. NOV 2020 KL. 04:00

DSB har haft underskud i årets første ni måneder på 641 millioner kroner

Af: Redaktionen


Resultatet for årets første 9 måneder væsentligt påvirket af COVID-19


Regnskabsrapportens hovedpunkter:
• I årets første 9 måneder har DSB haft 91,5 millioner rejser - et fald på 34 procent i forhold til samme periode sidste år
• Efter aftale med regeringen er togdriften gennem hele COVID-19 i væsentligt omfang fastholdt
• DSB forventer i 2020 et markant underskud i størrelsesordenen 1,1-1,3 milliarder kroner før kompensation, jævnfør nedenfor
• Regeringen har meddelt, at den vil yde DSB fuld kompensation for de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i hele 2020
• Høj kundepunktlighed over kontraktmålene for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog
• De første 3 af i alt 42 bestilte Siemens Vectron el-lokomotiver er leveret 2 måneder før tid og blev 26. oktober indsat i passagerdrift. Det er første skridt på vejen mod en bæredygtig togtransport.


Periodens resultat samt forventninger til 2020
DSB er stærkt påvirket af COVID-19. Fra medio marts og frem har DSB mistet en betydelig del af sin passageromsætning som følge af COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der løbende er udmeldt for at begrænse smittespredningen. Efter påbegyndelsen af den kontrollerede genåbning af Danmark i maj og juni var kunderne så småt begyndt at vende tilbage. Opblussen af COVID-19 i 3. kvartal bevirkede imidlertid, at der primo september blev indført restriktioner, som i høj grad har påvirket den offentlige trafik. Myndighederne opfordrede både private og offentligt ansatte til at arbejde hjemme, og anbefalede at befolkningen generelt skulle undgå kollektiv trafik i myldretiden. Dette har naturligvis påvirket rejsetallene markant.Også DSB’s 7-Eleven kiosker er ramt af COVID-19. Omsætningen hænger i høj grad sammen med antallet af rejsende.Der har kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften. For at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet og for at sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde, har DSB efter aftale med regeringen i væsentligt omfang fastholdt togdriften gennem hele COVID-19.
DSB har dog iværksat og implementeret ekstraordinære omkostningsreduktioner i størrelsesordenen 180 millioner kroner for hele året. DSB har samtidig i årets første 9 måneder modtaget i alt 67 millioner kroner i forbindelse med regeringens hjælpepakker - hovedsageligt kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere. Ordningen har været værdifuld i en meget kritisk periode.Det er vores vurdering, at COVID-19 også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi. På denne baggrund forventer DSB for hele 2020 et markant underskud i størrelsesordenen 1,1-1,3 milliarder kroner før kompensation. Ved halvåret forventede vi et underskud på minimum 1 milliard kroner. Den ændrede vurdering er en følge af en ny risikovurdering i forbindelse med COVID-19. Størrelsen af underskuddet er fortsat forbundet med stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i smittetryk og restriktioner resten af året. Det må forventes, at pandemien og eventuelle restriktioner også vil påvirke antallet af rejsende og økonomi negativt i 2021 og måske længere frem.Regeringen har meddelt, at den vil yde DSB fuld kompensation for de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i hele 2020. Det er endnu ikke afklaret, hvornår og hvorledes denne kompensation vil blive effektueret.Høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
Kundepunktligheden i årets første 9 måneder for såvel S-tog som Fjern & Regionaltog er forbedret i forhold til samme periode sidste år og ligger over trafikkontraktens mål. Med en punktlighed på henholdsvis 94,2 procent for S-tog og 87,3 procent for Fjern & Regionaltog har vi præsteret den højeste punktlighed i 5 år.Nye el-lokomotiver
De 3 første ud af 42 nye Siemens Vectron el-lokomotiver er i oktober sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland. Lokomotiverne får en positiv effekt på DSB’s miljøaftryk i forhold til for eksempel energiforbrug og partikeludledning, og de vil forbedre DSB’s driftsøkonomi i takt med, at de bliver indfaset. Nye togvogne planlægges indsat i passagerdrift i 2023, mens de nye el-togsæt forventes at kunne indsættes i passagerdrift fra 2024.Læs hele rapporten


Jernbaner Økonomi