KTF Transmision
NYHEDER 15. MAJ 2024 KL. 14:00

Nyt signalsystem er fortsat en udfordring for leverandør

Af: kollektivtrafik


Nyt signalsystem er fortsat en udfordring for leverandør
Sådan ser tidsplanen for signalprogrammet i Østdanmark ud. (Illustration: Banedanmark)

I de senere år er et nyt digitalt signalsystem blevet udrullet på en række banestrækninger i både Vest- og Østdanmark. Den franske Alstom-koncern, der står for udrulningen i den østlige del af landet, hvilket vil sige Fyn, Sjælland og Lolland-Falster Østdanmark, har dog vanskeligheder ved at holde gang i fremdriften. Derfor har Banedanmark og Alstom udarbejdet en ny tidsplan. Hvor arbejdet med udrulningen af det nye signalsystem tidligere skulle have været afsluttet i 2030, er der nu lagt tre år til på enkelte strækninger. Omvendt ventes udrulningen afsluttet tidligere på to andre strækninger på Sjælland


Ind til nu er de gamle udslidte signaler langs jernbanen, der er den største enkeltstående årsag til forsinkelser, blevet udskiftet på S-banen i Hovedstadsområdet, så den i dag kører som en af de bedste bybaner i verden med en punktlighed på knap 97 procent.


I Vestdanmark, hvilket vil sige i Jylland, er signalsystemet udrullet på adskillige strækninger, og arbejdet i Jylland forventes at være færdigt i 2027.


I Østdanmark er der udfordringer med fremdriften, hvilket har forsinket udrulningen på nogle strækninger. Samtidig er der kommet en række nye, store infrastrukturprojekter til, som har skullet indpasses i planen - eksempelvis Femerntunnellen, Ny Bane over Vestfyn og en kapacitetsudvidelse ved Ringsted. Derfor har Banedanmark og leverandøren Alstom udarbejdet en ny udrulningsplan, der lægger op til, at signalprogrammet er endeligt afsluttet på alle statslige strækninger i 2033.


Om det nye digitale signalsystem:
Det nye signalsystem integrerer for eksempel tog, overkørsler, spor og trafikstyring i ét samlet system. Det betyder blandt andet, at de gamle sikringsanlæg og signaler langs sporet forsvinder. I stedet sendes signalet direkte til lokomotivførerens computerskærm i førerhuset, og samtidig kan togdriften hele tiden følges med stor præcision fra Banedanmarks trafikstyring. Det vil på sigt betyde mere effektiv trafikstyring, færre forsinkelser og mulighed for flere tog på jernbanen.