KTF Transmision
Brinttanken kommer med lastbil
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 19. MAJ 2022 KL. 08:00

Brinttanken kommer med lastbil

Virksomheden Everfuel, der udvikler og markedsfører tankstationer til brint, vil i løbet af efteråret have en mobil tankningsenhed på vejen. Tankningsenheden, Everfiller, er en fleksibel og fuldt mobil brinttankløsning målrettet mindre bilflåder


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 12. MAJ 2022 KL. 10:04

Trafikstyrelsen åbner pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Snart får regioner, kommuner og trafikselskaber mulighed for at søge tilskud fra en pulje på 50 millioner kroner årligt. Pengende i puljen er øremærket til projekter, der skal fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser på regionale busruter og 0-emissionsflextrafik i hele Danmark


Ny bygning i Sydhavnen er kontakt til elektriske tog
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 10. MAJ 2022 KL. 10:15

Ny bygning i Sydhavnen er kontakt til elektriske tog

Som led i omstillingen af jernbanen til el-drift, har Banedanmark bygget en ny fordelingsstation i Sydhavnen i København. Den er nu klar til at levere strøm til el-togene på skinnerne


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 2. MAJ 2022 KL. 12:00

Undersøgelse fra Sverige: El-busser betyder bedre helbred for beboere langt bussernes ruter

Beboerne langs en buslinie i Göteborg har fået det bedre rent helbredsmæssigt efter, at busserne blev elektriske. Takket være el-bussernes lavere støjniveau blev færre forstyrret i deres søvn, færre følte sig trætte og færre følte nedtrykte. Resultaterne fremgår af en undersøgelse af ElectriCity-projektet i Göteborg, som er gennemført på byens universitet


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 26. APR 2022 KL. 08:50

Indenrigsfærgerne sejler mod en udfordrende fremtid

Interesseorganisationen Danske Rederier bakker op om den politiske ambitionen om hurtig omstilling af skibsfarten på en mere klimavenlig kurs, som også ligger bag S-Regeringens forslag til en grøn skattereform. Danske Rederier understreger i den forbindelse det vigtige i at finde en god løsning for indenrigsfærgerne


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 20. APR 2022 KL. 17:00

Pulje på 250 millioner kroner skal gøre den kollektive trafik mere bæredygtig

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner til flere mindre miljøbelastende busser og accelerering af omstillingen til mere bæredygtig flextrafik


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 6. APR 2022 KL. 16:00

Banedanmark banker fundamenter på plads mellem Fredericia og Aarhus

Banedanmark er gået i gang med at etablere betonfundamenter i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Fredericia og Aarhus. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af jernbanen. Af hensyn til pendlere og togdriften vil arbejdet foregå i nattetimerne.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 31. MAR 2022 KL. 10:44

Næstved får sine første elbusser

17 bybusser i Næstved bliver nu erstattet af mere klimavenlige elbusser. Indvielsen sker ved et festligt arrangement på Banegårdspladsen søndag 10. april 2022, hvor borgerne blandt andet kan få en tur i en elbus. Borgmester Carsten Rasmussen og Movia kommer også og fejrer de nye busser.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 28. MAR 2022 KL. 09:38

Holbæk har fået de første elbusser

Tirsdag den 22. marts 2022 var det slut med støj og udledninger på to af busserne på linje 501A og 502 i Holbæk Kommune. To nye elbusser rullede ud på vejene.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 25. MAR 2022 KL. 11:48

Danmarks første batteritog er på vej

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 330 millioner kroner til indkøb af fire batteritog samt til etablering af ladeinfrastruktur på den statslige strækning Holstebro-Skjern. På baggrund af oplæg fra Midtjyske Jernbaner og Banedanmark har den samlede forligskreds bag Infrastrukturplan 2035 nu tilsluttet sig indkøbet af fire batteritog, samt at Banedanmark arbejder videre med anlæg af ladeinfrastruktur på Holstebro Station og Skjern Station


Internationalt energiagentur har 10 forslag til mindre brændstof
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 21. MAR 2022 KL. 10:30

Internationalt energiagentur har 10 forslag til mindre brændstof

Bilfri søndage og "Ungarn-kørsel" - Nye forslag skal sænke bilisternes brændstofforbrug for at imødekomme den aktuelle begrænsning i råolieforsyningen og de mærkbar høje brændstofpriser. - Det er vigtigt, at forbrugerne begynder et sted og selv bliver en del af løsningen, hvis de stigende oliepriser skal holdes nede. Mindre bilkørsel er samtidig godt for klimaet, siger John Gantzhorn, der er teknisk konsulent hos Applus Bilsyn, som i de seneste uger er kommet med forslag til, hvordan bilister selv kan reducere deres benzin- eller dieselforbrug


Ny transportminister var helt elektrisk
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 9. MAR 2022 KL. 11:48

Ny transportminister var helt elektrisk

Transportminister Trine Bramsen (S) har været en tur forbi Odense for at høre mere om el-busser. Og hun stortrives med sit nye job som transportminister
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 7. MAR 2022 KL. 15:00

Producenter af biogas: Fra 2027 kan biogas erstatte al fossil gas

Den danske biogassektor kan fordoble biogasproduktionen frem mod fyringssæsonen i 2025-2026 og sikre, at det danske gasforbrug er 100 procent grønt allerede fra 2027. Sådan lyder budskabet fra Biogas Danmark, der er interesseorganisation for danske producenter af biogas. Fremrykning af biogaspuljer og bedre rammevilkår for biogas er blandt de centrale midler


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 1. MAR 2022 KL. 06:00

Københavns havnebusser sejler nu til to nye stoppesteder

Fra 27. februar binder havnebussen byen sammen på tværs af den sydlige del af Københavns Havn. Der sker, når havnebussen fremover lægger til kaj ved de to nye stoppesteder Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 28. FEB 2022 KL. 13:00

Lokaltog har udvalgt mulige leverandører af batteritog

Lokaltog A/S, som driver ni lokalbaner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, har efter en prækvalifikationsrunde udvalgt tre europæiske togleverandører, der skal give endeligt tilbud på nye batteritog til virksomheden. De nye batteritog skal erstatte nogle af de ældste dieseltog, som Lokaltog A/S i dag bruger i driften i Region Sjælland.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 22. FEB 2022 KL. 14:00

Indkøringsproblemer: Nogle af Esbjergs el-busser har været tæt på at køre tør for strøm

Busoperatøren Tide Bus har i enkelte tilfælde måtte bede passagerer om at tage den næste bus, fordi en elbus har været ved at løbe tør for strøm og har været tvunget til at returnere til busdepotet i utide.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 22. FEB 2022 KL. 10:00

Kommunalt netværk om grøn mobilitet fortsætter successen

Kommunernes Landsforening (KL) følger op på successen fra sommeren 2021 og viderefører det kommunale "netværk om grøn mobiltiet". Her stilles skarpt på kommunernes rolle i den vitale opgave med grøn omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende og effektive mobilitetsløsninger.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 13. FEB 2022 KL. 23:30

Teleselskab lancerer analyseredskab til grøn mobilitet

Telia præsenterer ’Travel Emission Insights’ – et banebrydende digitalt redskab, der kan hjælpe kommuner og regioner med at reducere deres klimaaftryk ud fra analyser af persontransport.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 6. FEB 2022 KL. 14:00

DSB skaffer finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank

Danske Statsbaner (DSB) har lånt 500 millioner EUR i finansiering i Den Europæiske Investeringsbank. Finansieringen vil bidrage til anskaffelsen af 100 nye togsæt, der skal erstatte ældre kørende materiel. Efter planen vil de første nye tog, som finansieres inden for aftalen, blive sat i drift i 2024.


Busoperatør kører med solceller på taget af to dieselbusser
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 31. JAN 2022 KL. 14:05

Busoperatør kører med solceller på taget af to dieselbusser

Keolis, som blandt andet kører på en række ruter i Hovedstadsområdet, startede i april sidste år et projekt med solceller monteret på taget af dieselbusser. Forsøget har til formål at udforske, hvor meget man kan reducere brændstoffet ved hjælp af solceller


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 24. JAN 2022 KL. 14:00

Antallet af ladepunkter til elbiler er stigende

Antallet af lademuligheder for elbiler steg sidste år med 68 procent i forhold til 2020. Ved udgangen af 2020 var der 2.879 offentligt tilgængelige ladepunkter, mens der et år senere 4.828


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 19. JAN 2022 KL. 10:11

Pulje til grøn erhvervstransport åbner for ansøgninger

Private og offentlige selskaber kan søge om medfinansiering til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransporten. Puljen på 72 millioner kroner skal blandt andet være med til at fremme etablering virksomheders egen tank- og ladeinfrastruktur


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 19. JAN 2022 KL. 10:01

Albertslund, Glostrup og Movia er gået i grønt med to nye elbuslinjer

Fra 10. januar 2022 var det slut med støj og udledninger fra busserne på linje 141 og 149 i Glostrup og Albertslund Kommuner. Nye, miljøvenlige elbusser er i stedet rullet ud på vejene.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 13. JAN 2022 KL. 10:05

Brintbus er klar til drift i København

En emissionsfri brintelektris bus fra Toyota og CaetanoBus er kørt ud på vejene i og omkring København. Dermed har Hovedstaden fået sin første brintelektriske bus


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 22. DEC 2021 KL. 10:38

Elleve danske indenrigsfærger får tilskud til grøn omstilling

10 kommunalt drevne indenrigsfærger og 1 kommercielt dreven indenrigsfærge får i alt 230,7 millioner til mere klimavenlig sejlads.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 17. DEC 2021 KL. 10:44

Regeringen vil kickstarte Power-to-X

Regeringen fremlægger et udspil med 1,25 milliarder kroner til udvikling af ”Power-to-X” teknologi, der omdanner grøn el til brændstoffer. Fremtidens grønne brændstoffer skal styrkes med i alt 14 initiativer.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 15. DEC 2021 KL. 10:00

Mange nye elbusser er sat i drift i Hovedstadsområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune kørte 5 ud af 10 nye elbusser ud på fire buslinjer søndag den 12. december 2021. Samtidig blev 27 nye elbusser sat i drift på tre buslinjer, som kører i seks kommuner.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 13. DEC 2021 KL. 15:00

DSB’s nye el-lokomotiver giver fordele for passagerer og klima

DSB har udfaset 26 diesellokomotiver til fordel for nye Vectron el-lokomotiver. Højere hastighed og farvel til partikelforurening er blandt gevinsterne.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 8. DEC 2021 KL. 22:00

Konference: Fremtidens Transport 2022

Transportøkonomisk Forening er igen gået sammen med seks andre foreninger om at arrangere en strategisk transportkonference – igen under navnet ”Fremtidens Transport”. Konferencen holdes mandag den 31. januar 2022 i Ingeniørernes Hus.


Hent flere emner med energi og miljø