NYHEDER 30. MAR 2021 KL. 06:00

KTF Transmission Movia styrker dialogen med byplanlæggere

Af: Mikael Hansen

Mobilitet skal ind i planlægningsprocessen på et tidligt tidspunkt. Webinaret den 25. marts 2021 handlede om Movias styrkede indsats for at få kollektiv mobilitet ind i den fysiske planlægning så tidligt som muligt i processen.


Mobilitetsselskabet Movia har opgraderet sin indsats for dialogen med kommuner og regioner om den fysiske planlægning. Teknisk set er Movia blevet høringspart for den fysiske planlægning i de 45 kommuner og 2 regioner, som udgør Movias ejerkreds. Det fremgik af et webinar den 25. marts arrangeret af Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium.

Udgangspunktet er Movias Mobilitetsplan fra 2020, som beskriver Movias opgaver i bredere vendinger end tidligere.

-Det grundlæggende formål for Movia er at støtte op om det gode hverdagsliv, og her er mobiliteten det kit, der holder sammen på den hele, forklarede Thea Storm Petersen fra Movias udviklingsafdeling.

 

Movia afgiver høringssvar

Movia er som sagt blevet høringspart for alle sager om fysisk planlægning i de 45 kommuner og 2 regioner i Movias område. Der afgives dog kun høringssvar for udvalgte planer – kun dem, som har betydning for mobiliteten.

Det typiske indhold i Movias høringssvar handler om emner som parkering, afstand til Movias strategiske net af buslinier og jernbaner, placering af busstoppesteder og udformning af stier og fortove.

-Vigtigst er det måske, at Movia markerer sig som en aktiv part i planprocessen - en instans, som råder over relevante kompetencer og viden, som kommuner og regioner kan trække på, siger Thea Storm Pedersen, og hun konkluderer:

-Tidsfaktoren er utrolig vigtig, Movia vil gerne give vores bidrag i tide og helst ikke fem minutter i tolv.

 

Eksempler viser betydningen af rettidig dialog

Jens Toudal Jessen fra Movias udviklingsafdeling beskrev betydningen af mobiliteten i planprocessen med nogle udvalgte eksempler. Han forklarede:

-Det dårlige eksempel er hentet fra en midtsjællandsk købstad, hvor et nyt boligområde er projektet uden hensyn til den kollektive trafikbetjening. Busstoppestedet var glemt i planlægningen og blev tilføjet senere. Gangafstandene er blevet store og busstoppestedet har en meget lidt attraktiv placering og udformning.

-Det gode eksempel er fra Roskilde, hvor nogle bygninger på universitetet er overgået fra forskning til undervisning. Der er nu 400 studerende og 80 undervisere, der har deres daglige gang på stedet. Her er busstoppestedet placeret lige ud fra indgangen - takket været en god dialog med Movia i planlægningen.

 

Perspektiverne

Thea Storm Pedersen og Jens Toudal konkluderede, at Movias forøgede indsats i forhold til den fysiske planlægning havde en effekt på disse områder:

  • Trafikselskab er en ressource og et videnscenter om mobilitet, som kommuner og regioner kan trække på.
  • Mobililtetsspørgsmål kræver en tværfaglig tilgang, og en aktiv indsats for bedre mobilitet styrker tværfagligheden.
  • Movias indsats bidrager til en bedre forankring af mobilitetsemnerne i planprocessen.
  • Movia ønsker også en endnu tidligere dialog med developere.

Movias styrkede indsats i forhold til den fysiske planlægning har også gjort det tydeligt, at trafikselskabet er til rådighed for kommuner og regioner, også for afdelinger, som normalt ikke har kontakt med Movia.

 

Webinaret kan genses på adressen https://www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum. Der var 124 deltagere i webinaret den 25. marts.KTF Transmission Byplanlægning Mobilitet Trafikselskaber