NYHEDER 15. NOV 2021 KL. 13:52

Ny it-platform skal forbedre kørslen i den fleksible kollektive flextrafik

Af: kollektivtrafik

De danske trafikselskaber investerer sammen i en ny it-platform, der skal sørge for sikker og effektiv flextrafik for alle kommuner og regioner i Danmark og understøtte servicen for 15.000 daglige flextrafikture - blandt andet for borgere med særlige behov, ældre og patienter


Trafikselskaberne kører hvert år knap seks millioner flextrafikture. Den kollektive flextrafik-transport er særligt tilrettelagt til borgere med handicap, ældre og patienter til hospitalerne, men også til mange andre formål. Nu skal flextrafikken, der er en af verdens største kørselsordningen, efter godt 25 år have en ny it-platform.

Trafikselskabernes fælles it-selskab, FlexDanmark, har derfor indgået kontrakt om den nye it-platform med Netcompany med svenske DRT Solutions som underleverandør.

Valget af den danske IT-virksomhed Netcompany med svenske DRT Solutions AB som underleverandør er sket efter en udbudsrunde. Leverandørerne skal sikre, at flextrafikken kan levere driftssikker og effektiv kørsel døgnet hele året.

- Vi er stolte af at indgå i et langsigtet, strategisk partnerskab med FlexDanmark, hvor vi sammen udvikler it til flextrafikken, så flextrafik bliver en mere effektiv og dermed grønnere løsning, der gør rejsen tryg og sikker for passagererne, siger André Rogaczewski, der er administrerende direktør og en af grundlæggerne af Netcompany.

Da flextrafikken i de danske trafikselskaber er en af verdens største offentlige kørselsordninge, bliver det en omfattende opgave at gennemføre et sikkert skift af it-understøttelsen.

- Projektet med FlexDanmark er en stor anerkendelse af vores arbejde med nye løsninger inden for flextrafikken. Det samlede team af FlexDanmark, Netcompany og DRT Solutions udgør en stærk platform til at bygge næste generations flextrafik-løsning, og vi er glade for at være en del af rejsen, siger Björn Falk, der er administrerende direktør i DRT Solutions AB.

Leverancen fra Netcompany og DRT omfatter it-planlægningsmotoren og teknologi til planlægning, optimering bestilling og afregning af flexkørslen. FlexDanmark har besluttet, at de nye it-systemer, der skal erstatte det nuværende system, skal være modulært opbyggede og kunne integreres til andre systemer i den kollektive trafik og den offentlige forvaltning.

Den nye it-platform planlægges at være fuldt implementeret i flextrafikken hos alle trafikselskaber i begyndelsen af 2024.


Fakta om FlexDanmark og flextrafik:

  • Flextrafik omfatter flere forskellige kørselsordninger, der er fastlagt i lovgivningen. Det gælder blandt andet patientbefordring, skolekørsel og handicapkørsel, som kræver visitation hos kommunen eller regionen
  • Flextrafikken omfatter også en række åbne kørselsordninger som for eksempel flextur og plustur, som alle kan benytte i de kommuner, som tilbyder denne service til borgerne
  • FlexDanmark er trafikselskabernes fælles ejede it-organisation. FlexDanmark har ansvaret for udvikling og drift af systemer til flextrafikken
  • FlexDanmark varetager også bestillingsmodtagelse og trafikstyring i et fælles kontaktcenter efter aftale med trafikselskaberne
  • FlexDanmark ejes af Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, FynBus og Movia
  • Flextrafiks it-system anvendes i 2021 af ca. 8.700 registrerede brugere i regioner, kommuner og trafikselskaber
  • I flextrafikken afvikles der årligt ca. seks millioner ture gennem it-løsningen


It og teknologi