NYHEDER 18. MAR 2024 KL. 11:58

Ny trafikplan for Skive kommune er sendt i høring

Af: kollektivtrafik

Skive Kommune har sendt en ny trafikplan for den kollektive trafik i kommunen i høring. Trafikplan 2026 skal efter planen træde i kraft ved køreplanskiftet juni 2026. Inden da har borgere og andre interesserede mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til tirsdag 9. april


Skive Kommune oplyser, at svarene fra høringen vil indgå i den politiske behandling af Trafikplan 2026 tirsdag 7. maj 2024. De endelige køreplaner træder først i kraft ved køreplanskiftet sommeren 2026. Inden da vil de enkelte køreplaner også komme i høring. Det vil ske i begyndelsen af 2026.

Den største ændring vil være en samordning af de nuværende lokalruter og bybusser. Princippet er, at lokalruterne fra oplandet også anvendes som bybus, når de kommer l Skive by. I stedet for - som det er i dag - hvor bybusser og lokale ruter kører ad samme vej i Skive - vil lokalruterne fungere som bybus på vejen til trafikterminalen. Efter ankomst til trafikterminalen vil flere af ruterne fortsætte ud i byen som bybusser. Bybusserne bliver således blå busser med lav indstigning som de nuværende bybusser. Og vil stort set betjene de samme områder som i dag.

Har man bemærkninger til forslag til ny Trafikplan 2026, kan man sende dem på mail til tek@skivekommune.dk senest tirsdag 9. april 2024.


Interesserede kan se udkastet til Trafikplan 2026 her:

 Køreplaner