NYHEDER 24. AUG 2022 KL. 15:00

Om klimavenlig støtte til fem kommunale færgeruter: Projekterne omfatter alle el-drift

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen har modtaget fem ansøgninger om tilskud til ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II”. Færgeruterne hører hjemme i fire forskellige kommuner - to i Svendborg kommune og en i hver af kommunerne Frederikssund, Aalborg og Odder


Trafikstyrelsen har modtaget fem ansøgninger om tilskud til ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II”

Der er samlet ansøgt om tilskud for 81,0 millioner kroner. I puljen er der afsat i alt 50 millioner kroner i 2022, og Trafikstyrelsen er gået i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Trafikstyrelsen skal blandt andet vurdere ansøgningerne i forhold til nedbringelse af CO2 og øvrige emissioner. Styrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler.De fem ansøgninger, som Trafikstyrelsen havde modtaget ved ansøgningsfristens udløb 15. august:

  • Svendborg Kommune har ansøgt om et tilskud på 3, 8 millioner kroner til ruten Svendborg-Skarø-Drejø. Projekttypen er et ladeanlæg til en el-færge, og den samlede projektsum er på 15,4 millioner kroner. Ansøgningen er en tillægsansøgning, som blev tildelt midler til anskaffelse af ny el-færge, under pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger I
  • Svendborg kommune har ansøgt om et tilskud på 5,1 millioner kr. til ruten Svendborg-Hjortø, hvor projekttypen er en ny el-færge, ladeanlæg og infrastruktur. Her er den samlede projektsum på 20,2 millioner kroner
  • Frederikssund Kommune har ansøgt om 21,6 millioner kroner til ruten Kulhuse-Sølager. Projekttypen er en ny el-færge, ladeanlæg og infrastruktur. Den samlede projektsum er på 86,5 millioner kroner
  • Aalborg kommune har ansøgt om 22,6 millioner kroner til ruten Hals-Egense, hvor projekttypen er en ny el-færge og ladeanlæg. Den samlede projektsum er på 90,5 millioner kroner
  • Odder Kommune har ansøgt om 27,9 millioner kroner til ruten Tunø-Hov, hvor projekttypen er en ny el-færge, ladeanlæg og infrastruktur. Den samlede projektsum er på 111,5 millioner kroner

Ansøgerne vil få besked om tilsagn og afslag i løbet af efteråret.Energi og miljø Færgeruter