NYHEDER 10. JUN 2020 KL. 10:12

Transportministeren efter BRT-undersøgelse: Region Sjælland skal tage stilling til BRT frem for tog på Østbanen

Af: kollektivtrafik

Transportminister Benny Engelbrecht og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, satte i januar i år gang i en undersøgelse af perspektiverne i at etablere en regional BRT-løsning (Bus Rapid Transit) på Østbanens tracé. Undersøgelsen, der er færdig blev sat i gang på baggrund af forestående renovering af Østbanen mellem Køge i den ene ende og via Hårlev til henholdsvis Rødvig og Fakse Ladeplads i den anden


- Undersøgelsen af en grøn-BRT løsning på Østbanen er nu afsluttet. Rapporten viser, at grønne BRT-løsninger har potentiale til at kunne indgå i den fremadrettede indretning af den kollektive trafik; herunder for at sikre bedre og billigere transport. Jeg vil dog understrege, at det ikke er mig, men Region Sjælland der skal tage stilling til, om de ønsker at gå videre med en grøn BRT-løsning på Østbanen, eller om de foretrækker at renovere banens skinner, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Region Sjælland vil på baggrund af undersøgelsen sammenholde fordele og ulemper ved en BRT-løsning i Østbanens trace i forhold til en renovering af de eksisterende skinner og træffe en beslutning om, hvilken løsning regionen vil gå videre med.

- Jeg kæmper for, at Region Sjælland leverer den bedst mulige kollektive trafik til borgerne - også i Stevns, Faxe og Køge Kommuner. BRT-undersøgelsen viser, at der er interessante driftsøkonomiske perspektiver i tog på gummihjul, men der er også mange usikkerheder og et meget langt tidsperspektiv, inden en BRT-løsning på Østbanen vil stå klar. Jeg vil nu drøfte Østbane-sagen med de øvrige partier i regionsrådet. Vi skylder borgerne så meget sikkerhed omkring Østbanen som mulig, og jeg vil derfor arbejde for, at vi får truffet en beslutning i Regionsrådet inden sommerferien, siger regionrådsformand Heino Knudsen (S).


Sagen bliver behandlet på et ekstraordinært Regionsrådsmøde onsdag 24. juni.

 

Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen kan hentes her:

 

Fakta om Østbanen og undersøgelsen:

 • Skinnerne på Østbanen står til en udskiftning, og der køres i øjeblikket med sænket hastighed.
 • Analysen supplerer den af regionen allerede igangsatte projektforberedelse af sporrenoveringen af Østbanen
 • Undersøgelsen blev sat i gang 28. januar 2020 og er gennemført af Vejdirektoratet og Movia med Cowi som konsulent


Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen viser blandt andet, at:

 • En grøn BRT-løsning kan erstatte togdriften uden større servicemæssige forringelser
 • Anlægsprisen for en BRT-løsning på Østbanen er 804,6-892,4 millioner kroner inklusiv 40 procents korrektionstillæg
 • Der er potentielt store årlige driftsbesparelser ved en BRT i forhold til tog
 • Det vil være muligt at køre BRT-busser med højere frekvens end tog
 • Undersøgelser og etablering af en færdig BRT-løsning på Østbanen forventes at tage cirka seks år - heraf cirka to år til selve anlægsarbejderne.
 • Komfort og regularitet på en BRT-løsning er sammenlignelig med tog
 • Rejsetiden vil blive forlænget med et til fem minutter i forhold til den nuværende togbetjening afhængigt af frekvens og hastighed
 • Der er miljøgevinster i forhold CO2-udledning, partikeludledning og støj i forhold til de eksisterende dieseldrevne tog
 • Der er en række forhold omkring anlægs- og driftsforhold, økonomi med videre som - hvis man vil gå videre med projektet - skal undersøges nærmere


BRT Jernbaner