NYHEDER 13. OKT 2021 KL. 11:58

Rejseregler bliver normaliseret og forenklet

Af: kollektivtrafik

Et bredt flertal i Folketinget blev tirsdag enig om en aftale om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne. Samtidigt holder partierne fast i, at der fortsat er behov for et beredskab, som hurtigt og effektivt kan aktiveres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet, der kan true kontrollen over corona-epidemien i Danmark


Da størstedelen af den danske befolkning er færdigvaccineret, udgør corona-virus en mindre fare for befolkningen og samfundet. Dertil kommer, at vaccineudrulningen i Europa er fremskreden. De forhold betyder, at S-Regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om, at COVID-19-rejserestriktionerne skal afspejle de aktuelle forhold. Partierne er derfor blevet enige om markante lempelser og forenkling af rejserestriktionerne.

Med aftalen normaliseres rejsevejledningerne, så corona-situationen i udlandet som udgangspunkt ikke længere afspejles i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er et logisk skridt hen imod normaliteten, hvor rejsevejledningerne afspejler den generelle sikkerhedssituationen i udlandet - og ikke corona-situationen.'

Med aftalen vil der også blive færre indrejserestriktioner. De tilbageværende indrejserestriktioner fokuseres på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

Rejsevejledningerne normaliseres fredag 15. oktober 2021. De nye indrejseregler træder i kraft fra mandag den 25. oktober 2021.


Partierne er blandt andet blevet enige om følgende:

Udrejse (gældende fra fredag den 15. oktober 2021):

 • Udenrigsministeriet rejsevejledninger normaliseres, så de ikke længere farves efter COVID-19 smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv.
 • Mange lande har fortsat COVID-19 restriktioner. Derfor skal den rejsende danske turist fremover forholde sig til sikkerhedsniveauet i rejsevejledningerne og rejsemålets indrejseregler på ambassadernes COVID-19 hjemmesider
 • Ikke-vaccinerede rejsende vil på coronasmitte.dk kunne læse om de restriktioner, der gælder efter hjemkomst til Danmark i forhold til test- og isolationskrav. Ikke-vaccinerede skal derudover være særligt opmærksomme på, at flere lande fortsat ikke tillader indrejse, medmindre man er vaccineret


Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

 • I EU- og Schengenområdet vil personer, der er færdigvaccinerede, tidligere smittede og personer, som har en negativ test, fremover kunne rejse ind i Danmark uden restriktioner. For øvrige vil der gælde et krav om, at de skal testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Kravet vil også gælde personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når de indrejser i Danmark
 • For hele verden fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse
 • Politiets COVID-19-relaterede grænsekontrol ophører
 • Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation
 • For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse.
 • Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse
 • For krydstogtturisme vil der gælde krav om coronapas før ombordstigning samt krav om test før landgang i Danmark, såfremt der udbryder smitte på skibet

 
Epidemikontrol:

 • Den tværministerielle taskforce for COVID-19 rejserestriktioner vil fortsat udgøre et beredskab, der kan aktivere en nødbremse og indføre stramme restriktioner, hvis nye bekymrende virusvarianter opstår og truer epidemikontrollen i Danmark. Såfremt det sker, vil alle rejser frarådes i rejsevejledningerne (rød farve), der vil blive genindført krav om test forud for indrejse, særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, test forud for ombordstigning på fly samt test og isolation efter indrejse


Corona