NYHEDER 13. OKT 2020 KL. 12:00

Rutebilstationen i Aarhus skal være køreklar i sensommeren 2021

Af: kollektivtrafik

Sidst i oktober 2019 blev dele af Aarhus Rutebilstation spærret af og bustrafikken på stationen lagt om og begrænset, fordi betondækket over rutebilstationens p-kælder var i fare for at bryde sammen. I slutningen af oktober i år går arbejdet i gang med at bryde p-kælderen under Aarhus Rutebilstation ned, fylde den med sand og etablere en ny, funktionsdygtig rutebilstation, som efter planen skal være køreklar i sensommeren næste år. Under hele anlægsperioden vil busserne fortsat køre og holde i området ved rutebilstationen


Anlægsarbejdet vil blive gennemført i to overordnede perioder, så bustrafikken generes mindst muligt. I den første periode fra 26. oktober i år til marts næste år vil den ene halvdel af rutebilstationen være afspærret, mens den anden halvdel fortsat vil blive brugt til busdrift. Fra marts til juli næste år vil den anden halvdel være afspærret, og den renoverede del af stationen vil være i drift til bustrafik. I begge perioder vil der være midlertidige busstoppesteder i Ny Banegårdsgade, Fredensgade og Sønder Allé i Aarhus. I august vil det afsluttende arbejde blive udført og rutebilstatonen vil være klar til mere normal drift.

- Hos Midttrafik er vi optagede af, at vores kunder er godt informerede omkring nye holdepladser, nye ruteforløb og billetkøb under hele ombygningen. Vi har skilte og oversigtskort på rutebilstationen, men opfordrer også kunderne til at følge med på den særlige infoside på midttrafik.dk, siger Mette Julbo, der er vicedirektør i Midttrafik.

Fjernbusserne vil fortsat holde andre steder i byen
KombardoExpressen opsamler passagerer ved Nørreport til og med 10. november. Fra 11. november, hvor Molslinjen flytter til den nye færgehavn ved Østhavnen, vil KombardoExpressen opsamle passagerer i Valdemarsgade ved Musikhuset. Flixbus holder fortsat til på Balticagade på havnen.

Under hele anlægsperioden vil det inderste spor på Sønder Allé ved rutebilstationen være afspærret, da arbejdsområdet strækker sig ud på vejen. Det vil naturligt belaste trafikken på Sønder Allé og i krydset ved Spanien, ligesom bilisterne også må forvente mere tung arbejdskørsel i området.

Er det nødvendigt for cyklister og fodgængere at passere området, kan de bruge Ny Banegårdsgade langs Aarhus Street Food. Her vil der være en ensrettet cykelsti og plads til gående. Det er også her, at passagerer står af og på busserne. Det betyder, at pladsen bliver trang.

Passagerer, der skal med busseren, opfordres ligeledes til at opholde sig på rutebilstationen så kort tid som muligt for at minimere antallet af mennesker i området.

 Infrastruktur