NYHEDER 14. JUN 2021 KL. 14:00

Silkeborg kommune får ny kollektiv trafikplan med blandt andet Plustur

Af: kollektivtrafik

Fra søndag 27. juni indfører Silkeborg Kommune en ny kollektiv trafikplan, som skal garantere alle byer i kommunen et minimum af afgange, afhængig af byens størrelse. Busafgange med få passagerer bliver erstattet af Flexbus, der kun kører, hvis kunderne bestiller dem. Et nyt servicetilbud - Plustur, der er kendt fra andre regioner og enkelte kommuner i Midttrafiks område - bringer kunderne videre mellem stoppestedet og deres rejsemål eller udgangspunkt


Midttrafik fremhæver i forbindelse med den nye trafikplan for Silkeborg kommune, at man som passager i den kollektive transport i området kan glæde sig over busser med lav indstigning på tre regionale ruter, som gør det lettere at komme ind og ud af bussen samt medtage barnevogn, rollator med mere.

Trafikplanen for Silkeborg kommune er baseret på en række nye principper, der skal sikre et mere ensartet serviceniveau med god mobilitet i alle kommunens byer.

Minimumsbetjening i alle byer
Silkeborg Kommune har besluttet, at alle byer i kommunen med over 200 indbyggere er garanteret en minimumsbetjening af kollektiv trafik. Serviceniveauet afhænger af byens størrelse, og turene vil blive kørt af almindelige busser eller af Flexbusser. Flexbus kører kun, når kunderne bestiller turen. Silkeborg Kommune har i processen omkring trafikplanen haft fokus på, hvordan ressourcerne til den kollektiv trafik bliver anvendt. Derfor er køreplaner gennemgået og vurderet i forhold til benyttelse. Busafgange med under to passagerer i gennemsnit på skoledage og under fem passagerer på øvrige dage er omlagt til Flexbus eller helt nedlagt.

Alle kan bestille Flextrafik
Flextrafik er den fælles betegnelse for Midttrafik's tilbud af fleksible kørselsordninger, der kun kører efter behov og supplerer den almindelige busbetjening - eksempelvis i områder med få afgange.

Plustur er turen mellem hjem og stoppested
Med den nye trafikplan indfører Silkeborg Kommune Plustur. Plustur er et tilbud til kunder, der bor langt fra et stoppested. Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk eller Rejseplanen app, hvor det bliver tilbudt som rejseforslag. En Plustur koster altid 22 kroner pr. tur ud over den almindelige billet til den bus, man skal videre med eller ankommer med.

Flexbus er afgange i køreplanen på bestilling
Flere steder i trafikplanen omlægges eksisterende afgange til fleksibel betjening i form af Flexbus-afgange. Flexbus-afgange er typisk indsat i ydertidspunkter, hvor der er få kunder. Her kan kunderne bestille en tur jævnfør afgangstidspunkterne i køreplanen. En Flexbus kører kun, hvis kunden har bestilt den. Flexbus kan bestilles telefonisk eller via Rejseplanen.
Rejser man med Flexbus, kan man benytte ordinære busbilletter som for eksempel pendlerkort, klippekort, enkeltbillet og Ungdomskort.Flextrafik Køreplaner Plustur Trafikplanlægning