NYHEDER 28. SEP 2022 KL. 14:31

Budgetforlig i Aarhus: Styrket kontrolindsats skal få flere til at betale for at køre kollekt

Af: kollektivtrafik

Der er alt for mange, der rejser med offentlig transport uden gyldig rejsehjemmel. Forligsparterne bag budgettet for 2023-økonomien i Aarhus Kommune er derfor enige om at styrke kontrolindsatsen, så færre rejser uden billet


En forøgelse af kontrolindsatsen i bybusserne og letbanen på 25 procent anslåes til at kunne give en nettomerindtægt på 1 millioner kroner årligt. Det vil være et væsentligt bidrag til at nedbringe underskuddet i den kollektive trafik. Samtidigt ønsker forligsparterne, at der også rettes henvendelse til Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling med en opfordring til, at kontrolindsatsen samtidig styrkes i de blå busser, der kører på de regionale ruter, hvor af en del kører gennem Aarhus Midtby og kan benyttes på linie med bybusserne.

 Billetter og takster Økonomi