NYHEDER 25. APR 2024 KL. 07:30

Debat Tid til nye mål for den kollektive trafik

Af: Lasse Repsholt

Kurven peger opad og alle trafikselskaberne rapporterer nu om stigende passagertal. Det er tid til at sætte nye mål.


Det er regnskabssæson for trafikselskaberne der på skift kan rapportere om vækst i passagertallene for det år, vi har lagt bag os.  Senest har Nordjyllands Trafikselskab toppet med en passagervækst på 17 pct. i 2023. Dermed  har trafikselskabet lagt coronakrisen bag sig og samtidig har energipriserne normaliseret sig så økonomien i trafikselskabet også er stabiliseret. www.kollektivtrafik.dk giver mulighed for en rundrejse i det regnskabsmæssige forår, vi netop har været vidne til:

 

Nordjyske busser og tog kørte med flere passagerer   (NT har fået 17 pct. flere passagerer siden 2022)

2023 blev et tilfredsstillende år for Metroselskabet (Metroselskabet + 10 pct.)

Trods prisstigninger og sporarbejde: Flere stiger på toget (DSB – Fortsat vækst fra 2022 til 2023 og igen i 2024)

  Trafikselskab på Sjælland: Passagererne er på vej tilbage i bus og lokaltog hos Movia (Movia – Passagervækst trodser taksforhøjelser)

Flere vælger at rejse med bus tog og letbane i Region Midtjylland  (Midttrafik – største fremgang i busser og letbane)

 

Den samlede kollektive trafik - og her tæller vi alle former for tog, metro og letbane, lokal- regional- og fjernbustrafik samt flextrafik -  havde i 2023 44,8 mio. flere passagerer end i 2022. Hvis sektoren gentager denne vækst i de næste år, nås 890 mio. passagerer i 2030

Bag passagerfremgangen ligger flere historier, der både handler om, at mange kommuner og regioner har holdt hånden under den kollektive trafik i en historisk svær periode, men også, at der er sket betragtelige reduktioner af serviceniveauet mange steder. Der er også en tendens til, at passagerfremgangen er sket mere på nogle dele af trafikken end andre.

 

Allerede for et år siden tilkendegav flere trafikselskaber, at de ikke længere havde passagertallet fra 2019 – før coronaepidemien – som pejlemærke. Tiderne, danskernes transportvaner med hjemmearbejde, bilejerskabet og andre forhold havde ændret sig. Men hvad er så de nye målsætninger for passagervækst i den kollektive trafik? På den enkelte rute eller togstrækning? For trafikselskabet? På landsplan?

 

Den netop overståede regnskabssæson fra trafikvirksomhederne vidner om, at nu bør tiden være kommet til at sætte nogle nye mål for passagervækst i den kollektive trafik – både nomiment og som markedsandel af den samlede transport. En ting er i hvert fald sikkert. Vi kommer ikke til at indfri vores ambitioner i forhold til klima, social og demografisk sammenhængskraft og trængsel, hvis ikke vi både sætter mål for flere passagerer og iværksætter de nødvendige tiltag for at nå dem.Fra Kollektiv Trafik Forum Passagertal