NYHEDER 22. MAR 2022 KL. 10:12

Trafikselskab sender fremtidens kollektive trafik i høring

Af: kollektivtrafik

FynBus’ bestyrelse sender sin trafikplan for 2022-2025 i høring. Planen beskriver de overordnede linier for udviklingen af den kollektive trafik på Fyn og Langeland, og indeholder blandt andet en plan for grøn omstilling af bustrafikken inden for få år


Baggrunden for trafikplanen er, at FynBus skal hvert fjerde år beskrive den overordnede plan for den kollektive trafik. Trafikplanen samler op på de store linjer i den kollektive trafik. FynBus’ bestyrelse har nu valgt at sende planen i høring for at få input fra både samarbejdspartnere og brugere af den kollektive trafik.
 
Planen er blevet til i samarbejde med FynBus’ ejere (Region Syddanmark og kommunerne), samt en række samarbejdspartnere.
 
Klimaet står højt på dagsordenen
Trafikplanen indeholder en plan for, hvordan busserne over de kommende fem år kan skiftes ud, så de kører på mere klimavenlige drivmidler.
 
FynBus har allerede 23 elbusser i drift, og ifølge trafikplanen skal der fra 2027 ikke længere være busser, der kører på fossil diesel.
 
Tilpasning og udvikling af rutenettet
På kort sigt skal det regionale rutenet tilpasses til den aktuelle økonomiske ramme, hvilket kan betyde, at afgange med få passagerer i ydertimerne nedlægges eller bliver erstattet af en Flextrafik-løsning. Men på længere sigt har FynBus ambitioner om en styrkelse af de regionale hovedlinjer samt bybustrafikken i de større byer. Det vil bidrage til at afhjælpe trængslen og løse klimaudfordringen, men kræver, at der prioriteres ressourcer til den kollektive trafik.
 
FynBus kigger i trafikplanen også i retning af en række nye mobilitetsformer som samkørsel og delebilsordninger, som kan integreres bedre med den kollektive trafik over de kommende år.
 
Opfordring: Læs trafikplanen og send en kommentar
Samarbejdspartnere og ejere skal i de kommende måneder sende deres høringssvar, men som borger eller bruger af den kollektive trafik har man også mulighed for at sende sine kommentarer til trafikplanen.
 
Man kan finde trafikplanen på www.fynbus.dk/trafikplan og sende sine kommentarer ind inden 30. maj 2022, hvis man ønsker at få sin mening med i høringen.
 
FynBus samler op på kommentarerne, og bestyrelsen skal derefter tage stilling til den endelige udformning i juni 2022.
 Mobilitet Trafikplanlægning