NYHEDER 27. JAN 2022 KL. 10:38

Trafikstyrelsen udgiver ny sektorrapport om den kollektive trafik

Af: kollektivtrafik

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort en sektorrapport om den kollektive trafik i Danmark i 2020. Her er det muligt at læse mere om sektorens udvikling. Den seneste sektorrapporten viser ikke overraskende, at udviklingen i den kollektive trafik i 2020 var stærkt påvirket af indsatsen mod spredning af corona-virus


I den kollektive trafik kom det særligt til udtryk i form af restriktioner samt færre passagerer. Der blev eksempelvis ca. 102 millioner rejser med rejsekort, hvilket var 31 procent under niveauet for 2019.
 
Det lavere antal passagerer medførte deraf lavere passagerindtægter for trafikvirksomhederne.
 
Staten kompenserede de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, der fulgte med indsatsen mod spredning af corona-virus. . Der blev blandt andet kompenseret for mindreindtægter fra billetter, samt for merudgifter til eksempelvis indsættelse af ekstrakapacitet, værnemidler og rengøring.

Sektorrapporten viser desuden udviklingen i en række nøgletal for den kollektive trafik - blandt andet udviklingen i passagerer, billetpriser og tilskud til den kollektive trafik.


Interesserede kan se den ovenfor omtalte sektor rapport her:

Tidligere sektorrapporter kan ses her:

 

 Corona Passagertal