NYHEDER 29. MAR 2023 KL. 19:32

Gå-hjem-møde Transport i yderområder – trafiksikkerhed, samkørsel og taxibetjening

Af: Redaktionen

Transport i yderområder – trafiksikkerhed, samkørsel og taxibetjening
Oplægsholderne den 12. april: Niels Flemming Hansen, Trine Wollenberg og Clément Guasco

Transportøkonomisk Forening (TØF) indbyder til gå-hjem-møde onsdag den 12. april kl. 15.30 – 17 hos FDM eller via Teams.


For at kunne bo, leve og uddanne sig overalt i landet er mobilitet en væsentlig forudsætning. Men… ikke alle har egen bil – og det er heller ikke alle steder at traditionel kollektiv trafik i form af en 12 m bus en reel mulighed.

Onsdag den 12. april  kl. 15-30 -17 sætter Transportøkonomisk Forening fokus på forskellige perspektiver ved transport i yderområder – henholdsvis. trafiksikkerhed, samkørsel og taxibetjening.
Der er et begrænset antal pladser til fysisk fremmøde og ellers mulighed for at deltage via Teams.

Vi har inviteret tre oplægsholder som hver især vil give et 15 minutters oplæg om hvert af de respektive emner. Oplægsholderne er:

  • Niels Flemming Hansen er konservativ transportordfører, landdistrikts- og øordfører samt formand for Færdselssikkerhedskommissionen. Kommissionen har til opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker, og Niels Flemming vil bl.a. komme ind på transportmulighederne i yderområder samt udviklingen i antallet af trafikulykker.
  • Clément Guasco er digital forretningsudvikler hos FDM samt ekspert på samkørsel. Clément vil give et view over hvad kan vi lære af franskmændene når det kommer til samkørsel, samt hvad FDM foreslår af ændringer på regler og rammer i Danmark for, at vi også kan lykkes med samkørsel.
  • Trine Wollenberg er vicedirektør hos Dansk PersonTransport, og har igennem en årrække fulgt udviklingen på taxi- og flextrafikområdet. I sit oplæg vil hun bl.a. give et view over, hvordan den nye taxilov har påvirket taxibetjeningen i særligt yderområderne.
    På dette gå-hjem-møde kan du høre de tre oplægsholderes perspektiver på udfordringer og løsninger for transporten i yderområderne. Vær med til debatten, og mød fagfæller fra transporten. Vi runder arrangementet af med lidt bobler.

 

Tidspunkt: 12. april kl. 15.30-17.00.

Sted:  FDM; Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby. Der er også mulighed for at deltage via teams – Link sendes på dagen.

Pris:  Gratis for medlemmer af TØF. Pris for ikke-medlemmer: 500 kr. Indmeldelse i TØF, kan ske her: https://www.toef.dk/medlemskab.

 Flextrafik Mobilitet Plustur Taxikørsel