NYHEDER 30. JUN 2022 KL. 04:00

Tre trafikselskaber betaler millionbøde for tabt sag om udbud

Af: Redaktionen

Trafikselskaberne Sydtrafik, Midttrafik og Fynbus tabte i maj en retssag til en gruppe vognmænd om et udbud af Flextrafik i 2018. Nu har trafikselskaberne opgivet at anke sagen og betaler bøden på syv millioner kroner


Fynbus' andel udgør godt 2,4 millioner kroner af bøden og bliver nu betalt af Region Syddanmark og de fynske kommuner, fremgår det af et notat på Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmeside. Region Syddanmark betaler godt en million kroner af bøden, mens kommunerne skal hæfte for resten.


Tilbage i maj faldt afgørelsen ved Byretten i Svendborg i en sag, der handler om, at de tre busselskaber Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik i deres fælles udbud havde afveget fra deres eget mindstekrav til garantibiler.


Kendelsen kommer efter at sagen begyndte i 2018 i forbindelse med et udbud om flextrafikkørsel. Bilerne, der skulle udføre kørslerne, skulle nemlig have plads til to kørestole og fem passagerer som mindstekrav. Trafikselskaberne fortolkede kravet til at omfatte almindelige kørestole, men nogle bydere mente, at udbuddet skulle forstås således, at udbuddet skulle gælde store kørestole.


Klagenævnet for Udbud endte med at give vognmændene medhold i, at formuleringerne i udbuddet kunne forstås sådan. Det samme gjorde Byretten i Svendborg.


Kilde: tv2fyn.dkFlextrafik Operatører Trafikselskaber Økonomi