NYHEDER 5. JAN 2022 KL. 11:24

83 procent af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med flextrafik

Af: kollektivtrafik

Godt otte ud af ti brugere af flextrafik i Movia's område - Sjælland, Lolland-Falster og Hovedstadsområdet - var overordnet tilfredse eller meget tilfredse med trafikselskabets flextrafik i 2021. Det fremgår af den årlige kundetilfredsheds-undersøgelse af flextrafik, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia


Langt de fleste kunder - 83 procent - er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med Movias flextrafik. Alle syv kørselsordninger under flextrafik lever op til målsætningen om, at mindst 80 procent af brugerne skal være tilfredse eller meget tilfredse.
 
Den årlige undersøgelse ligger på niveau med resultaterne i 2018 og 2019, hvor andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder lå på henholdsvis 82 og 84 procent Sammenligner man med 2020, hvor kundetilfredsheden var ekstraordinær høj, er der sket et fald på fem procentpoint fra sidste år til i år. Ordningen flexpatient i Region Hovedstaden skiller sig positivt ud med 88 procent tilfredse eller meget tilfredse kunder.
 
Movia spørger blandt andet om kundernes tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man bliver afhentet og ankommer som aftalt, om kunderne føler de har en tryg og sikker rejse, og om flexbilerne fremstår rene, vedligeholdt og sikre. Og trods et mindre fald i tilfredsheden konkluderer Megafon, at brugerne sætter stor pris på eksistensen af kørselsordningerne.
 
Movia's direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann, hæfter sig ved, at kunderne overordnet er godt tilfredse med flextrafik - også selvom kundetilfredsheden er faldet fra et generelt højere niveau sidste år.
 
- Langt de fleste af vores kunder er godt tilfredse med flextrafikken, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi kan se, at tilfredsheden er faldet, når det gælder rettidighed og tryghed. I forhold til trygheden må vi nok se i øjnene, at corona epidemien har spillet ind. Ikke alle kunder har været glade for, at vi i 2021 gik tilbage til samkørsel efter en periode med solokørsel som følge af Covid-19 smitten og myndighedernes retningslinjer, siger Camilla Struckmann.
 
Direktøren for Kommerciel og Kunder peger også på, at rettidigheden har været under pres i 2021.
 
- Det er blevet vanskeligere for operatørerne at rekruttere chauffører med de rette kvalifikationer. Movias flextrafik operatører har siden sommeren 2021 oplevet udfordringer på dette område. Og kunderne har desværre kunnet mærke, at manglen på chauffører og vogne har haft indvirkning på rettidigheden. Det er vi selvfølgelig kede af, og vi gør alt, hvad vi kan for at få løst udfordringerne i forhold til manglende vogne og chauffører. Det er desværre et problem, der også er kendt fra andre brancher, siger Camilla Struckmann.
 

Fakta om undersøgelsen:

  • Megafons undersøgelse er gennemført 4. oktober 2021 til 11. oktober 2021 og baserer sig på 1.000 telefoninterview
  • Når kunderne bliver spurgt til den seneste tur, er der en meget høj tilfredshed og højere end den generelle tilfredshed med flextrafik. 95 procent af kunderne er helt eller delvist enige i, at bilen ved den seneste tur fremstod vedligeholdt, ren og sikker. 94 procent vurderer, at chaufføren fremstod imødekommende og velsoigneret. 95 procent svarer, at de er delvist enige/helt enige i, at chaufføren kørte forsvarligt. 98 procent følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under den seneste tur
  • 82 procent af kunderne giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad generelt oplever, at Movia's flextrafik giver dem en tryg og sikker rejse. 6 procent af kunderne er i mindre grad eller slet ikke enige
  • Langt de fleste kunder - syv ud af 10 - synes, at chaufføren i høj grad eller meget høj grad yder en god service. Sammenlignet med sidste år er der tale om fald i tilfredsheden fra 80 til 72 procent af kunderne, der på dette punkt er tilfredse eller meget tilfredse
  • 75 procent af kunderne mener, at Movia i høj grad eller meget høj grad er gode til at hente og bringe til tiden. Sidste år angav 84 procent af kunderne, at de var tilfredse eller meget tilfredse
  • Selvom der er tale om fald i tilfredsheden på flere områder, fremhæver Megafon, at flextrafik helt grundlæggende klarer sig godt og opnår flotte resultater for tilfredsheden blandt sine brugere. Der er således tale om en udvikling, hvor tilfredsheden er faldet fra et meget højt niveau, til et niveau, hvor den stadig må beskrives som tilfredsstillende.


Kundeservice