NYHEDER 5. JUL 2022 KL. 11:21

Ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger kan søge rådgivning

Af: kollektivtrafik

I april 2021 indgik S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der blandt andet omfattede en pulje på 150 millioner kroner i 2021 og 50 millioner kroner i 2022 til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger set i lyset af resultaterne fra analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger”. Puljen er finansieret af Den Europæiske Union - NextGenerationEU


I juni 2021 indgik aftaleparterne en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, der betød, at der blev afsat yderligere 85 millioner kroner til grøn omstilling af både kommunale og kommercielle indenrigsfærger i 2021.

I 2021 blev de 230,7 millioner kroner udmøntet til grøn omstilling af 11 indenrigsfærger fordelt på 10 indenrigsfærgeruter. Med tildelingen fra 2021 bliver der omstillet færger for omkring én milliard kroner.

Den næste pulje - Færgepulje II - er på 50 millioner kroner og kan nu søges til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger. Det statslige tilskud til et projekt for anskaffelse af nye færger eller retrofit af eksisterende færger udgør maksimalt 25 procent af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet.

Kriterierne for puljen vil være CO2-reduktion pr. tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner. Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for eksempelvis projektets modenhed, forundersøgelsernes kvalitet og ”stordriftsfordele”. Puljen vil blive administreret af Trafikstyrelsen, som nu har offentliggjort bekendtgørelse om færgepuljen.

Rådgivningsvirksomheden Cowi A/S bistår også denne gang med rådgivning med fokus på de teknologiske muligheder for grøn omstilling af de enkelte færgeruter samt muligheder for stordriftsfordele de potentielle ansøgere imellem.Energi og miljø Færgeruter