NYHEDER 23. JAN 2021 KL. 12:00

Brintbusser i Aalborg kører upåklageligt

Af: Mikael Hansen

De to operatører Arriva og Keolis kan melde om gode køreegenskaber, sikker drift og solide støttefunktioner i forsøgsprojektet med tre brintbusser i Aalborg.


Brintbusser eller brændselscellebusser har i to årtier været det store håb for den permanente, fremtidssikrede løsning på bustrafikkens miljø- og klimaproblemer. Modningen af brint- og brændselscelle-teknologien har dog ladet vente på sig. For kun få år siden var der stadig lange udsigter til, at brintbusser kunne blive et udbredt fænomen i bybilledet.

Men nu ser det ud til at lysne, hvis man skal tro meldingerne om brintbusforsøget i Aalborg, hvor tre brintbusser er sat i drift i regional- og bytrafikken – to busser køres af Arriva, én af Keolis. Busserne er af mærket Van Hool med brint- og brændselscelleteknologi fra danske underleverandører.

 

Tilfredshed hos busoperatørerne

Hos Arriva er der stor tilfredshed med de to brintbusser, som fungerer upåklageligt i busdriften helt på linje med andre busser. Arrivas værksted står for vedligeholdelsen af busserne med undtagelse af brint- og brændselscellekomponenterne. Her er det de tekniske specialister, der sørger for serviceringen – erfaringerne fra denne del er kernen i forsøgsprojektet.

Keolis har tilsvarende erfaringer med den ene brintbus i drift. Keolis har været meget tilfreds med forarbejdet til projektet med god oplæring og information. Der er massiv støtte til driften både fra Region Nordjylland som projektejer og fra projektets leverandører. Det har betydet, at bussen har kunne indgå i driften uden afbrydelser.  Brintbussens rækkevidde har været en positiv overraskelse, den kan køre tæt på 400 km på en optankning.

De nye brintbusser betyder også et nyt niveau i digitaliseringen i busdriften. En række mindre softwareproblemer er løst fra teknikernes hjemmekontor – uploadet online i bussernes computersystem.

Arriva og Keolis bemærker samstemmende, at chaufførerne er meget begejstrede for brintbusserne. Køreegenskaberne er i top, og busserne har et markant svagere støjniveau og langt færre vibrationer end dieselbusser.

 

En effektiv projektorganisation

Hos Region Nordjylland er der også stor tilfredshed med projektets forløb. Samarbejdet mellem parterne er særdeles godt, og alle leverandører til projektet yder en hurtig og effektiv service, så busserne kan holdes i drift hele tiden.

Det er vurderingen hos Region Nordjylland, at der hovedsageligt har været tale om tekniske småproblemer i forbindelse med den kendte busteknologi og den nye teknologi i brintbusserne. Kernefunktionerne i brint- og brændselscelleteknologien har fungeret upåklageligt helt fra starten.

Brintbusprojektet i Aalborg er en del af EU-projektet 3Emotion, hvor 29 brændselscellebusser med den nyeste teknologi afprøves i 5 europæiske byer.

 

Gode udsigter for brintbusser

Der lyder altså helt entydige positive meldinger fra alle parter om brint- og brændselscelleteknologien i de tre forsøgsbusser i Aalborg. Det er gode nyheder om en klima- og miljøvenlig teknologi, som hele verden har ventet på i årtier.

Kun én enkelt ting mangler stadig i markedsmodningen af brint- og brændselscelleteknologien: Prisen. Og det gælder formentlig både anskaffelsesprisen for busserne, prisen for tankanlægget og prisen for brinten. Der skal volumen til, for at priserne falder. I den danske kollektive bustrafik vil udbredelsen af brintbusser afhænge af, om frontløber-kommuner og – regioner vil betale merprisen i en længere overgangsperiode.Bæredygtighed Energi og miljø It og teknologi Operatører Power-2-X