NYHEDER 20. JAN 2022 KL. 10:00

Bustrafikken mellem Vest- og Østdanmark var også præget af corona-tiden i 2021

Af: kollektivtrafik

Bustrafikken mellem Vest- og Østdanmark var også præget af corona-tiden i 2021
(Kilde: Storebælt A/S)

I 2021 passerede 22.521 busser over Storebæltsbroen mellem Vest- og Østdanmark. I forhold til 2020 var viste 2021 en lille fremgang, men set i forhold til årene 2015 - 2019 var bustrafikken på omkring det halve


I 2015 passerede 40.125 busser over Storebæltsbroen. Året efter var tallet på 44.456, mens det i 2018 nåede op på det hidtil største antal siden broens åbning i 1998. I 2019 - året inden corona-tiden - lå antallet på 47.340.

Da corona-virussen i løbet af februar og marts var ankommet til Danmark og dermed udløst en række tiltag, der skulle forhindre en alt for hurtig spredning, faldt bustrafikken over Storebælt med godt 60 procent i forhold til året før til 18.836.

Selvom bustrafikken i løbet af 2021 kørte frem fra de nævnte 18.836 i 2020 til 22.521 i 2021, hvilket svarer til en fremgang på 19,6 procent, ligger trafikken stadig på under det halve af 2019-niveauet.

 

 Statistik