Flere rejste med tog i 2022
EMNER MED STATISTIK 12. SEP 2023 KL. 11:08

Flere rejste med tog i 2022

I 2022 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 302 millioner, hvilket svarer til en stigning på 42,6 procent i forhold til året før. Det fremgår af den seneste statistik over togpassagerer fra Danmarks Statistik. Det fremgår også af statistikken, at 2022-tallet ligger ti procent over passagertallet i 2018


EMNER MED STATISTIK 24. MAJ 2023 KL. 01:00

Andelen af elektriske busser er næsten fordoblet

Bestanden af busser på syv ton totalvægt og derover var ved udgangen af april 5.752. Heraf var 689 batteri- eller brintelektriske. Det svarer til 12 p...


EMNER MED STATISTIK 27. APR 2023 KL. 10:12

Otte ud af ti nyregistrerede busser var elektriske

I løbet af de seneste 12 måneder regnet fr 1. april 2022 til og med 31. marts 2013 er der blevet nyregistreret 426 nye busser med totalvægt på 7 tons ...


EMNER MED STATISTIK 13. APR 2023 KL. 12:02

Antallet af ture over Øresund steg i 2022

Trafikken og rejserne over Øresund - over Øresundsbron og med færgerne - steg i 2022. Det viser Øresundsindex/Trafik...


Serviceniveauet i kollektiv trafik er faldet
EMNER MED STATISTIK 9. MAR 2023 KL. 10:09

Fakta om kollektiv trafik Serviceniveauet i kollektiv trafik er faldet

Det fremgår af et faktaark fra Dansk PersonTransport, som beskriver serviceniveauet fordelt på kommuner for perioden 2010-2021....


Personbilerne er klimapolitikkens hovedpine
EMNER MED STATISTIK 1. MAR 2023 KL. 23:00

Fakta om grøn transport Personbilerne er klimapolitikkens hovedpine

Det fremgår af et faktaark fra Dansk PersonTransport, som beskriver udviklingen i bilejerskab frem til 2025....


En fyldt elbus er en klimavinder
EMNER MED STATISTIK 1. MAR 2023 KL. 20:00

Fakta om kollektiv bustrafik En fyldt elbus er en klimavinder

Det fremgår af et faktaark fra Dansk PersonTransport, som opsummerer den grønne omstilling af den kollektive bustrafik....


EMNER MED STATISTIK 2. FEB 2023 KL. 09:58

Flere familier har flere biler

Antallet af biler på de danske veje stiger, og stadigt flere familier har mere end én bil. Andelen af familier i befolkningen med to eller flere biler...


EMNER MED STATISTIK 16. JAN 2023 KL. 13:14

Vejtrafikken mellem øst og vest kom tæt på 2019-tallene

I løbet af 2022 kørte 13.246.884 små og store køretøjer over Storebæltsbroen, der forbinder Øst- og Vestdanmark. Det var tæt på tallet for coronatiden...


Antallet af erhvervsparkeringer i København er faldet med 25 procent
EMNER MED STATISTIK 10. AUG 2022 KL. 17:00

Parkeringsselskab: Antallet af erhvervsparkeringer i København er faldet med 25 procent

Mens antallet af parkeringer blandt private næsten er tilbage på niveau med tiden før corona-nedlukningerne, så er det ikke tilfældet, når det gælder ...


Bustrafikken mellem Vest- og Østdanmark var også præget af corona-tiden i 2021
EMNER MED STATISTIK 20. JAN 2022 KL. 10:00

Bustrafikken mellem Vest- og Østdanmark var også præget af corona-tiden i 2021

I 2021 passerede 22.521 busser over Storebæltsbroen mellem Vest- og Østdanmark. I forhold til 2020 var viste 2021 en lille fremgang, men set i forhold...


EMNER MED STATISTIK 2. JUN 2021 KL. 13:30

To webinarer om den kollektive trafiks største udfordringer

Lever den kollektive trafik op til FN's klimamål? Hvilke forenklinger og reformer af priserne skal vi lave for at tiltrække nye kunder?...


EMNER MED STATISTIK 27. APR 2021 KL. 08:00

KTF Transmission: - Kollektive takster er fyldt med strukturproblemer,

-siger projektleder Hjalmar Christiansen, DTU, med udgangspunkt i DTU’s Transportvaneundersøgelse. Det fremgår af et webinar den 23. april 2021 – det ...


EMNER MED STATISTIK 17. MAR 2021 KL. 10:57

Transportminister: Åbne butikker har haft minimal betydning for trafikmængden

Fra 1. marts blev det i et vist omfang igen muligt at besøge butikker og deltage i udendørs kultur- og idrætsaktiviteter. Men den begrænsede genåbning...


EMNER MED STATISTIK 12. FEB 2021 KL. 16:00

Opgørelse: To tredjedele blev væk fra den kollektive trafik i januar

I januar i år rejste omkring 65 procent færre passagerer med den kollektive trafik i forhold til samme måned sidste år. Coronarestriktioner, ekstra af...


SENESTE NYT