NYHEDER 6. NOV 2020 KL. 13:05

Den kollektive transport i Nordjylland er berørt af skærpede corona-restriktioner

Af: kollektivtrafik

Sundhedsministeriet har offentliggjort en oversigt over tiltag, der skal reducere corona-smitten i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter


Om kollektiv transport oplyser Sundhedsministeriet følgende:

  • Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende
  • Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse
  • Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og serviceloven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationerInteresserede kan se mere om de aktuelle tiltag pr. 5. november 2020 her:

 Corona