NYHEDER 2. MAJ 2022 KL. 12:00

Undersøgelse fra Sverige: El-busser betyder bedre helbred for beboere langt bussernes ruter

Af: kollektivtrafik

Beboerne langs en buslinie i Göteborg har fået det bedre rent helbredsmæssigt efter, at busserne blev elektriske. Takket være el-bussernes lavere støjniveau blev færre forstyrret i deres søvn, færre følte sig trætte og færre følte nedtrykte. Resultaterne fremgår af en undersøgelse af ElectriCity-projektet i Göteborg, som er gennemført på byens universitet


I efteråret 2019 blev dieselbusserne på rute 60 i Göteborg erstattet med elektriske busser leveret fra Volvo Busser, der har hovedsæde i byen. Samtidig betød el-busserne et markant lavere støjniveau. Hvad det lavere støjniveau har betydet for beboerne langs rute 60, fremgår af studiet fra Göteborgs Universitet. Undersøgelsen bliver hilst velkommen hos Volvo Busser, hvor Marie Carlsson, der er City Mobility Director, fremhæver, at der nu ligger dokumentation for, at el-busser ikke bare betyder lavere støjniveau, men at det lavere støjniveau har en positiv betydning for de mennesker, der bor langs en busrute.

- Den viden giver nye muligheder for bedre byplanlægning og øget fleksibilitet for kollektiv transport i byer, siger Marie Carlsson.

Rute 60 gennem Göteborg er nogle steder med ret stejle stigninger. Det har betydet, at støjniveauet tidligere er blevet oplevet som irriterende højt - især, når busserne har skullet køre op ad bakke. Tidligere målinger har vist lavfrekvent støj i beboelsesområder langs ruten

- Problemet med lavfrekvent støj er, at der lettere trænger ind i lejligheder og huse. Og selv små stigninger i støjen kan tydeligt, forklarer Kerstin Persson Waye, der er professor i miljømedicin på Sahlgrenska akademin under Göteborgs universitet og ansvarlig undersøgelsen.


Som en del af undersøgelsen blev der sendt spørgeskemaer ud til tilfældigt udvalgte beboere. Den ene halvdel boede langs rute 60, mens den anden boede et stykke fra ruten og fungerede som reference-gruppe.

Beboerne langs ruten skulle svare på spørgsmål både før og efter introduktionen af de elektriske busser på rute 60. Samtidig blev der udført en række støjmålinger i flere boliger.

Resultatet viste tydelige forskelle på før og efter. Både med hensyn til det faktiske støjniveau og det støjniveau, beboerne oplevede, og hvordan det påvirkede dem. Andelen, som blev påvirkede af støjen faldt fra 75 procent til 39 procent, mens andelen, der blev meget forstyrret af støjen, faldt fra 26 procent til 5 procent.

De oplevede helbredseffekter var også tydelige. Andelen, som følte sig trætte en til to gange ugentligt faldt fra 49 procent til 39 procent - til samme niveau som referense-gruppen. Andelen af beboere, der følte sig nedtrykte faldt fra 22 til 17 procent, og betydeligt færre sagde, at de også var meget søvnige i dagstimerne.


- De, der bor nær busruterne havde det betydeligt bedre. Selvom om vi ikke med sikkerhed kan sige, at undersøgelsen afspejler hele befolkningen i området, tror vi, at den er relevant for beboelsesområder, hvor der er en busrute tæt på, siger Kerstin Persson Waye og peger på, at hvis den øvrige trafik også bliver mindre støjende, vil det forbedre folkesundheden.

Hos Volvo Busser, hvor man den seneste årrække har satset målrettet på elektriske busser i bytrafik, er man ikke uventet tilfreds med undersøgelsens resultater.

- Flere og flere byer vælger at elektrificere den kollektive trafik for at mindske miljøpåvirkningen og være bæredygtig på lang sigt. At el-busser har en så tydelig effekt på, hvordan mennesker trives, burde også være en stærk drivkraft til at vælge e-busser, siger Marie Carlsson fra Volvo Busser.

 

 Energi og miljø