NYHEDER 17. NOV 2022 KL. 16:03

Flere letbanetog kørte over 500.000 kilometer - og over eftersynsgrænsen

Af: kollektivtrafik

Torsdag og fredag i sidste uge måtte Aarhus Letbane trække flere tog ud af drift på grund af mistanke om manglende eftersyn. Aarhus Letbane har nu en nærmere forklaring på situationen


Årsagen til, at flere letbanetog er taget ud af drift er ifølge Aarhus Letbane, at en række tog af typen Tango har overskredet en eftersynsgrænse på 500.000 kilometer. Ved den grænse skal alle aksler og hjul til eftersyn efter europæiske standarder. Men det er ikke sket, og fejlen er fundet ved et månedligt tilsyn og rækker en længere periode tilbage.

Når et tog ikke har fået foretaget alle krævede eftersyn, som beskrevet i vedligeholdelsesmanualen, må toget ikke køre på letbanens skinner. Derfor kan togene af sikkerhedsmæssige årsager ikke indsættes igen før eftersynet er foretaget.

Togvedligeholderen - Stadler Rail Service - arbejder på at få planlagt eftersynene, og Aarhus Letbane kan af den grund i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår togene er tilbage på skinnerne. I første omgang er det 7 af 12 Tango-tog. Men alle 12 skal gennem eftersynet inden, der kan etableres fuld drift igen.

Aarhus Letbane har sammen med parterne i sagen sat gang i en årsagsanalyse af sagen for at belyse årsagerne bag - og for at kunne vurdere, hvilke nødvendige tiltag, der skal tages for at undgå en lignende situation i fremtiden.

Aarhus Letbane oplyser, at årsagen til de manglende eftersyn ikke kendes i øjeblikket. Togvedligeholderen - Stadler Rail Service - er i gang med en intern analyse af, hvad der er sket, og den analyse kommer til at indgå i årsagsanalysen.

- Desværre blev mistanken om manglende eftersyn bekræftet, og situationens alvor betyder, at togvedligeholderen nu har sat alle kræfter ind på at løse problemerne, siger Michael Borre, der er administrerende direktør for Aarhus Letbane.

Stadler Rail Service arbejder aktivt på at udføre de udestående eftersyn så hurtigt som muligt.

- Det er vigtigst for os, at alle Aarhus Letbanes tog står til rådighed for driften til enhver tid. Vi fokuserer alle aktiviteter på at bringe flåden i drift igen, siger administrerende direktør i Stadler Rail Service, Claus Hansen, der beklager ulejligheden for letbanens passagerer.

- Situationen er selvfølgelig utilfredsstillende for vores passagerer, men jeg noterer mig med tilfredshed, at vores togvedligeholder arbejder alt, hvad de kan, for at få gennemført de manglende eftersyn, siger Michael Borre.


Driften er kraftigt påvirket af situationen. Der arbejdes fortsat med nødkøreplaner, der vil blive tilpasset til det antal tog, der er til rådighed. For passagerne betyder det, at der vil være færre afgange både i hverdagen og i weekenderne. Det vil primært være L1 mellem Grenaa og Aarhus H, der bliver påvirket af de manglende letbanetog, da det er den type, der kører på L1, der er taget ud af drift.Letbaner/Metro