NYHEDER 4. MAR 2022 KL. 16:00

Forsøg med vejafgifter for personbiler kan sættes i gang

Af: kollektivtrafik

Et udviklingsforsøg med vejafgifter for personbiler skal give indblik i, hvilken effekt afgifter vil have på trængsel og CO2-udledningen fra trafikken. DTU skal stå bag forsøget


Med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten fra 4. december 2020 S-Regeringen enig med SF, EL og R om at sætte gang i et udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler. Der blev med aftalen afsat 20 millioner kroner til et offentligt-privat udviklingssamarbejde om forsøget.

Parterne bag aftalen er blevet præsenteret for to forskellige måder at udføre forsøget. På den baggrund er det nu besluttet at gå videre med det projekt, som DTU har foreslået i samarbejdet med Sund & Bælt.

DTU’s udviklingsforsøg med roadpricing udføres med en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe borgere. DTU’s primære fokus er at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne. Erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med vejafgifter for personbiler.


Fakta om forsøget:

  • DTU gennemfører forsøget i samarbejde med Sund & Bælt, som har over 20 års erfaring med vejafgiftsløsninger ved eksempelvis Storebæltsbroen
  • DTU gennemfører forsøget med deltagelse af en tilfældigt udvalgt, repræsentativ gruppe på 2.000 borgere
  • I forsøget ses der udelukkende på personbiler, og der afprøves forskellige takststrukturer med et geografisk fokus på større byer med trængselsudfordringer
  • DTU forventer, det vil tage ca. tre år at gennemføre forberedelse, forsøg og efterfølgende analyser og evaluering
  • Budgettet for forsøget er 20 millioner kroner

Mobilitet